Constantis QuickScan geeft inzicht in uw MVO-status

Speciaal voor organisaties die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen heeft Constantis de gratis QuickScan ontwikkeld. Een eerste stap om MVO structureel te integreren in uw organisatie volgens de ISO 26000 richtlijn.

Wat biedt de QuickScan

In de QuickScan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Welke eisen stelt ISO 26000?
  • Wat zijn uw uitgangspunten voor het implementeren van MVO?
  • Welke MVO-issues spelen in uw organisatie en welke hebben prioriteit?
  • Wie zijn uw stakeholders en hoe betrekt u hen bij het beleid?
  • Hoe integreert u MVO in uw totale bedrijfsvoering?

Hoe werkt de QuickScan

  • Het invullen van de online vragenlijst kost circa 15 minuten.
  • U beantwoordt de vragen en vult enkele relevante bedrijfsgegevens in.
  • Na ontvangst van uw formulier nemen wij contact op om de uitslag te bespreken.
  • Aansluitend overleggen we vrijblijvend over uw ambities voor verduurzaming.

Download flyer QuickScan

QuickScan Algemeen
QuickScan Zorg