Constantis ziet nieuwe kansen in duurzaamheid

In 2050 telt de wereld negen miljard inwoners, die allemaal steeds meer grondstoffen verbruiken. Schaarste aan voedsel, water en energie dreigt. De urgentie om hiervoor een passende oplossing te vinden is hoog. Wat dit betekent voor ondernemingen? Dat zij overgaan op een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat hier nieuwe kansen liggen. Duurzaamheid is de nieuwe norm. In een duurzame samenleving ontdekken bedrijven opnieuw de logica van de natuur. Als bron voor de ontwikkeling van producten die toekomstbestendig én winstgevend zijn. Waarbij gesloten technische en organische kringlopen de norm zijn.

Wilt u meer weten over onze visie op duurzaamheid? Lees dan de uitgave ‘Kwestie van Prioritijd’, waarin oprichter van Constantis – Lex Eschauzier –zijn visie op mvo, duurzaamheid en de lange termijn verwoord.

Kwestie van Prioriteit