Trippple toolkit, uw digitale werkplaats voor verduurzaming

Benut de uitdagingen die de Corona epidemie met zich meebrengt en gebruik het momentum van deze tijd om de verduurzaming van uw strategie in een stroomversnelling te brengen. Ga daarom juist nu – op afstand begeleid door Constantis – aan de slag met de Trippple-aanpak en boek de volgende concrete resultaten:

 • 0-meting uitvoeren (een inventarisatie van al ontplooide duurzame initiatieven)
 • Integrale duurzame strategie ontwikkelen met ISO 26000 en de SDG’s
 • Implementatiestructuur inrichten, voortgang waarborgen
 • Alle medewerkers bezielen en faciliteren met workshops
 • Stakeholders meenemen, draagvlak creëren
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen, kosten verlagen
 • HRM verduurzamen en een aantrekkelijke werkgever blijven
 • CO2 reduceren, ‘voetafdruk’ verkleinen
 • Circulariteit integreren binnen uw bedrijfsvoering
 • De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN adresseren
 • Verantwoord rapporteren met de Zelfverklaring ISO 26000, SDGs en GRI G4

De Trippple-toolkit bevat tientallen tools. Een greep:

 • Strategische workshops WHY, WHat en HOW (inclusief running notes)
 • Workshop voor medewerkers (inclusief running notes)
 • Sessie stakeholder-dialoog (inclusief running notes)
 • Werkboeken (digitaal, interactief)
 • Inspiratiebox (behorende bij het werkboek)
 • Templates MVO beleidsplan en Plan van aanpak
 • Template Zelfverklaring ISO 26000 (rapportvorm)
 • Template Geïntegreerd Jaarverslag (Jaarverslag, Zelfverklaring ISO 26000 en SDG’s in één)
 • Template GRI G4 referentiematrix
 • Planningstool Jaarprogramma MVO
 • Format kwartaalrapportage duurzaamheid
 • Duurzame business modellen
 • Werksessie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
 • Werksessie duurzaam HRM
 • MVO-scorecard leveranciers
 • E-boeken (duurzame strategie en persoonlijke communicatie)
 • Diverse handige hulpmiddelen: Groene meter, Duurzaam memory, animatie (tegen meerprijs).

Nieuw ontwikkelde tools worden automatisch aan de toolkit toegevoegd.