Trippple, het praktische pad naar een duurzame strategie

DRIEDUBBELE WINST

Duurzaam ondernemen is de nieuwe norm. Dat is een must om het voortbestaan van uw organisatie en van onze planeet te waarborgen. Het moet ook omdat de overheid en de markt het eisen. Wie niet meedoet, gaat kopje onder. Gelukkig snijdt dit mes aan twee kanten. Het biedt kansen voor groei en bloei. Het geeft handvatten om succesvol te innoveren. Juist door nu een duurzame strategie te ontwikkelen.

De organisatie verduurzamen is goed voor alles en iedereen. Ook voor de kassa. Tel uit de winst:

Kosten omlaag

 • Productiekosten dalen door circulair produceren en hergebruik
 • Besparen op energie, transport en afval
 • Met een materialenpaspoort schrijf je een pand niet meer af naar 0
 • Extra rentepunten verlagen financieringskosten
 • Risico’s worden kleiner, verzekeringspremies lager
 • Bedrijfsgebouwen wekken zelf energie op

Impulsen voor HRM

 • Ziekteverzuim gaat omlaag
 • Personeelsverloop neemt af
 • Inzetbaarheid neemt toe
 • De positie op de arbeidsmarkt wordt sterker

Kwaliteit verbetert

 • De productiviteit verbetert
 • De bedrijfsvoering gaat beter lopen
 • Kwaliteit van producten en diensten gaat omhoog
 • Schoon en groen trekt nieuwe klanten

Innovatie krijgt boost

 • Het biedt momentum en inspiratie voor veranderingen
 • Groene subsidies brengen geld in het laatje
 • Het dwingt innovatie en productontwikkeling af

Continuïteit gegarandeerd

 • Medewerkers worden ambassadeurs
 • Reputatie en imago krijgen een boost
 • Het levert goodwill op bij de lokale en online gemeenschap
 • Het maakt de organisatie toekomstbestendig

Organisaties die verduurzamen zijn winnaars

People, Planet, Profit gaan hand in hand. Dat is de belofte van ISO 26000. Veel directeuren en managers willen aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De meeste organisaties doen in elk geal iets. Ook omdat er steeds meer verplichtingen komen. MVO moet meer zijn dan window dressing of succesjes opleveren op deelgebieden. Om ISO 26000 te vervlechten met de vigerende strategie van een organisatie is een integrale aanpak nodig.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt meer dan een intentie

De Trippple aanpak maakt van woorden daden. Juist door de samenhang vallen de kwartjes overal. Van HRM tot governance. Van inkoop tot marketing. Van vervoer tot productie. Organisaties die op deze manier werken gaan van een strategie voor duurzaamheid naar een duurzame strategie. Het welslagen ervan hangt niet meer van enkele personen, pionierende teams en andere toevalligheden af. Duurzaam denken en doen raakt stap voor stap verweven met het dagelijks werk in de gehele organisatie.

Kansen pakken met MVO? Boek nu een strategiesessie

De Trippple aanpak maakt ISO 26000 operationeel in alle sectoren, op korte en lange termijn:

 • TripppleEnterprise voor middelgrote en grote ondernemingen
 • TripppleMKB voor kleine bedrijven, op basis van GRI-G4
 • TripppleCare voor zorginstellingen
 • TripppleEducation voor het onderwijs
 • TripppleGovernment voor overheden

Onderdelen van de aanpak zijn:

 • Beproefde PDCA-structuur om duurzaamheid en MVO tastbaar en beheersbaar te maken binnen een organisatie
 • QuickScan duurzame strategie: geeft inzicht waar u staat u op het gebied van duurzaam inkopen
 • Strategische workshop duurzame strategie: In één dag meer grip op uw duurzaamheidsbeleid
 • Werkboek
 • Scan duurzame inkoop
 • Templates MVO rapportage
 • Templates voor handige instrumentjes
 • Begeleiding en ondersteuning van stuurgroep en operationele teams
 • Grafische ondersteuning in de vorm van visualisaties en beeldtaal
 • Duurzame communicatie

Internationale richtlijnen en managementsystemen waarmee Constantis werkt zijn:

 • ISO 26000, de internationaal vastgestelde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
 • ISO 20400, de internationale richtlijn voor duurzame inkoop
 • ISO 50001, het certificeerbare energie-managementsysteem
 • GRI-G4, de richtlijn voor ‘Sustainable Reporting Guidelines’
 • CO2Prestatieladder, het instrument dat organisaties stimuleert om CO2 te reduceren

Ervaren adviseurs, krachtige instrumenten

PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act. Een cyclus die verzekert dat het pad van droom naar werkelijkheid resultaatgericht wordt afgelegd. Gelicenseerde Trippple adviseurs en het gedegen intrumentarium ondersteunen verduurzaming met raad en daad op maat. Ze sluiten aan bij de specifieke uitdagingen van elke organisatie. Ze nemen alle medewerkers mee in het duurzame verhaal, van directiekamer tot werkvloer. Ze waarborgen dat deze investering leidt tot pure winst, vandaag en morgen.

U wilt de boot niet missen? Boek nu een strategiesessie