Trippple Academy: van inspiratie naar implementatie

Duurzaam denken en doen mag niet alleen een intentie blijven of slechts het maatschappelijk correcte visitekaartje zijn richting financiers en stakeholders. Het moet een reflex worden van alles en iedereen binnen de organisatie. Natuurlijk, op het gebied van milieu en ecologie. Maar ook als het gaat om andere doelen van de organisatie. Van arbeidsmobiliteit tot innovatie.

Verankeren en waarborgen

De Trippple aanpak stelt een bedrijf of organisatie in staat om dit te realiseren. De Trippple Academy kan als een aanvullend instrument en extra waarborg worden ingezet. Het verankert duurzaamheid in het DNA van de organisatie.

De Trippple Academy is een goed gefaciliteerd en getimed in company trainingstraject om de doorvertaling van de duurzame strategie naar werkmaatschappijen, regio’s en locaties van de organisatie te faciliteren. Een brede groep interne ambassadeurs wordt toegerust om hun rol als inspirator, vraagbaak en aanjager adequaat te kunnen vervullen.

Fundament van kennis leggen

De leergang legt onder meer een fundament van kennis over duurzaamheid. Aan de orde komen onder meer:

 • De internationaal vastgestelde richtlijn voor duurzaamheid ISO 26000
 • De Global Reporting Initiative GRI G4
 • De Sustainable Development Goals van de VN en hun relatie met ISO 26000
 • Duurzaam inkopen
 • Transitiekunde en verandermanagement
 • Duurzame interne en externe communicatie

Iedereen meenemen in het verhaal

De Trippple Academy is inzetbaar indien medewerkers dit specifiek nodig hebben. Met name als bij hen behoefte bestaat aan handvatten om de cruciale vertaling te kunnen maken van een duurzame strategie naar de praktijk van de werkvloer.

Belangrijk is dat zij in staat zijn om alle collega’s, leveranciers, klanten en andere betrokkenen ‘in het duurzame verhaal mee te nemen’. Met passie voor het onderwerp en overtuigingskracht, die zijn gestoeld op een gedegen know how en visie inzake verduurzaming.

In veel bedrijven en instellingen is, juist op dit doorslaggevende onderdeel, sprake van een uitdaging. Het inzetten van de TripppleAcademy als ondersteunend instrument kan het succes van de Trippple aanpak vergroten en zelfs de doorslag geven.

Interne ambassadeurs opleiden

Beoogde deelnemers aan de leergang zijn interne medewerkers van bedrijven en instellingen. Met name een representatieve groep medewerkers die hun rol als ambassadeur, inspirator, vraagbaak en aanjager adequaat kunnen vervullen en daartoe worden opgeleid. Denk aan:

 • Vertegenwoordigers uit de werkmaatschappijen, regio’s, locaties
 • Vertegenwoordigers van de ondersteunende diensten: HRM, financiën, inkoop, huisvesting, facilitair, marketing en communicatie
 • Leden van MVO stuurgroepen, projectleiders en milieucoördinatoren

Drie dagen trainen

De doorlooptijd van de leergang is drie dagen van 8 uur en kan worden aangeboden in diverse formats:

 • 3 dagen achter elkaar (pressure cooker)
 • 3 keer een dag

Samenwerken

TripppleColab, dé samenwerkingsplek voor deelnemers aan de leergang om kennis, tools en best practices met elkaar te delen. Klik hier