SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS EN ISO 26000 GAAN HAND IN HAND

Een organisatie die ISO 26000 implementeert, draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.

In hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda hebben de Verenigde Naties eind 2015 zeventien ‘Sustainable Development Goals (SDG’s)’ vastgesteld om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’. Het gaat om duurzame ontwikkelingsdoelen, waaronder het beëindigen van extreme armoede en doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater. Maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

In onderstaande tabel staan de zeventien ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) op een rij en hun relatie met de zeven kernthema’s van ISO 26000, de internationaal vastgestelde duurzaamheidsrichtlijn.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen VN (SDG’s) ISO 26000 thema’s & onderwerpen
1 Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede Bestuur, Eerlijk zakendoen, Mensenrechten, Consumenten en Gemeenschap
2 Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw Mensenrechten, Milieu, Gemeenschap
3 Gezondheidszorg voor iedereen Mensenrechten, Arbeidspraktijk, Consumenten
4 Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs Bestuur, Gemeenschap
5 Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes Mensenrechten, Gemeenschap
6 Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen Milieu
7 Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen Milieu, Consumentenzaken, Gemeenschap
8 Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen Arbeidspraktijk, Eerlijk zakendoen, Consumentenzaken, Gemeenschap
9 Infrastructuur voor duurzame industrialisatie Bestuur, Milieu, Gemeenschap
10 Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen Bestuur, Mensenrechten
11 Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam Mensenrechten, Milieu, Gemeenschap
12 Duurzame consumptie en productie Bestuur, Milieu, Eerlijk zakendoen
13 Aanpak klimaatverandering Bestuur, Mensenrechten, Milieu
14 Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën Mensenrechten, Milieu, Eerlijk zakendoen
15 Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit Mensenrechten, Milieu, Eerlijk zakendoen
16 Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht Bestuur, Mensenrechten, Eerlijk zakendoen, Gemeenschap
17 Versterken van het mondiaal partnerschap Bestuur, Mensenrechten, Eerlijk zakendoen, Gemeenschap

Wat heb ik als burger of organisatie met die doelen te maken?
Ze gaan ook over u. Kleding die u bij de winkel koopt, komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door uw shirtje bent u verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die u koopt en gebruikt. En de uitlaatgassen die onze auto’s uitstoten, zorgen voor droogte of juist extreem veel meer regen in andere landen. Door uw keuzes en acties kunt ook u bijdragen aan het behalen van de SDG’s.