QuickScan (algemeen)

MVO Principes (rekenschap afleggen, transparantie, mensenrechten)

  Rekenschap

 • Transparantie in communicatie

 • Ethiek

 • Volgende 1 / 7
 

Stakeholder betrokkenheid (Rol & invloed zorgketen, kwalitatief)

 • Volgende 2 / 7
 

Profit (Governance, Stakeholders, Relaties met de gemeenschap)

  Bestuur

 • Relaties met de gemeenschap

 • Volgende 3 / 7
 

Planet (duurzame inkoop, milieu & facilitair)

  Materiaalgebruik

 • Beperken effecten klimaatverandering / Behoud ecosystemen

 • Energie

 • Water

 • Afval

 • Inkoop

 • Volgende 4 / 7
 

People (Consumenten aangelegenheden, intern sociaal beleid)

  Eerlijke marketing

 • Intern sociaal beleid

 • Volgende 5 / 7
 

MVO Implementatie

  Criteria

 • Borging

 • Meten

 • Benchmarken

 • Opvolgen

 • Volgende 6 / 7
 

Milieu

 

Persoonsgegevens