Praktische instrumenten TripppleCare-toolkit

Benut de uitdagingen die de Corona epidemie met zich meebrengt en gebruik het momentum van deze tijd om de verduurzaming van uw strategie in een stroomversnelling te brengen. Ga daarom juist nu – op afstand begeleid door Constantis – aan de slag met de TripppleCare-aanpak en boek de volgende concrete resultaten:

 • 0-meting uitvoeren (een inventarisatie van al ontplooide duurzame initiatieven)
 • Integrale duurzame strategie ontwikkelen met CSRD/ESRS, ISO 26000 en de SDG’s
 • Implementatiestructuur inrichten, voortgang waarborgen
 • Alle medewerkers bezielen en faciliteren met workshops
 • Stakeholders meenemen, draagvlak creëren
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen, kosten verlagen
 • HRM verduurzamen en een aantrekkelijke werkgever blijven
 • CO2 reduceren, ‘voetafdruk’ verkleinen
 • Circulariteit integreren binnen uw bedrijfsvoering
 • De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN adresseren
 • Verantwoord rapporteren met de CSRD/ESRS, Zelfverklaring ISO 26000, SDGs en GRI G4

De toolkit bevat tientallen tools. Inhoud toolkit TripppleCare

Nieuw ontwikkelde tools worden automatisch aan de toolkit toegevoegd.

Bestellen