Over ons

Constantis is een adviesbureau voor duurzame strategie. Wij ondersteunen zowel grote en kleine bedrijven in de private sector als maatschappelijke organisaties in de sectoren zorg en onderwijs bij de verduurzaming van hun strategie. Constantis is opgericht door directeur-eigenaar Lex Eschauzier.

Team

Lex Eschauzier
Foto-Lex-Eschauzier
Duurzaamheid is altijd al een belangrijk thema geweest in het persoonlijke en professionele leven van Lex Eschauzier. Als MT-lid bij diverse commerciële en maatschappelijke organisaties bouwde hij kennis en ervaring op om ondernemingen doelgericht te adviseren bij de verduurzaming van hun strategie. Gewend om buiten vaste kaders te denken en talenten van mensen bij elkaar te brengen, besluit hij in 2012 tot oprichting van Constantis. Hier komen al zijn expertises op het snijvlak van MVO, bedrijfskunde, internationale marketing en corporate communicatie organisch bij elkaar. Zijn achtergrond is bedrijfskunde (MBA) en marketing (MSc), aangevuld met de Postdoc leergang Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Lex is lid van de normcommissie Circulaire Economie van NEN.

Hans Kröder. Internationaal expert en mede-auteur van de MVO richtlijn ISO 26000 en de NEN Zelfverklaring. Hans is tevens deskundige op het gebied van Circulaire Economie (lid van de betreffende normcommissie) en de richtlijn ISO 20400 Sustainable Procurement (duurzaam inkopen). Zijn achtergrond is bedrijfseconomie, met ruime ervaring in de implementatie van processen en informatiesystemen. Hans is ondernemer sinds 1998. (Eigen organisatie: Learn2Improve).

Juriaan Robijn. Data scientist en allround marketeer. Juriaan is gespecialiseerd in datamanagement (o.a. SEO). Daarnaast bouwt hij mee aan de (digitale) instrumenten van het portfolio van de Trippple-aanpak.

Marcel Oden. Marcel schrijft commerciële teksten. Ingewikkelde materie maakt hij begrijpelijk in blogs, beleidsnota’s en lesmateriaal.


Partners  Constantis werkt met deskundige partners, die elk vanuit hun specifieke expertise, een bijdrage leveren aan de duurzame ambities van uw organisatie.

Flatland (De jongens van de tekeningen). Halen de essentie uit complexiteit en vertalen dit naar een gedeeld visueel beeld.

Het Groene Brein. Platform van 115 wetenschappers voor een duurzame economie.

Hobéon. Adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en kennisinstellingen.

Viatore. Adviespraktijk die zich richt op transitie naar duurzame maatschappelijke systemen.

Stichting Stimular. Ontwikkelt praktische online instrumenten zoals de Milieubarometer, die milieukosten en milieuprestaties van organisaties zichtbaar maakt.

MVO Nederland. De nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

NEN. Constantis (in de persoon van Lex Eschauzier) was lid van de normcommissies voor MVO (ISO 26000) en Duurzaam inkopen (ISO 20400) van het Nederlands Normalisatie-instituut NEN. Momenteel zit Lex in de zojuist ingestelde normcommissie Circulaire Economie.