Constantis

Constantis is een adviesbureau voor duurzame strategie. Wij ondersteunen grote en kleine bedrijven en maatschappelijke organisaties in de sectoren zorg en onderwijs bij de verduurzaming van hun strategie. Constantis is opgericht door directeur-eigenaar Lex Eschauzier.

Lex Eschauzier
Foto-Lex-Eschauzier
Duurzaamheid is altijd al een belangrijk thema geweest in het persoonlijke en professionele leven van Lex Eschauzier. Als MT-lid bij diverse commerciële en maatschappelijke organisaties bouwde hij kennis en ervaring op om ondernemingen doelgericht te adviseren bij de verduurzaming van hun strategie. Gewend om buiten vaste kaders te denken en talenten van mensen bij elkaar te brengen, besluit hij in 2012 tot oprichting van Constantis. Hier komen al zijn expertises op het snijvlak van MVO, bedrijfskunde, internationale marketing en corporate communicatie organisch bij elkaar. Zijn achtergrond is bedrijfskunde (MBA) en marketing (MSc), aangevuld met de Postdoc leergang Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Constantis werkt met deskundige partners

Constantis werkt samen met partners die, elk vanuit hun specifieke expertise, een bijdrage leveren aan de duurzame ambities van uw organisatie.

Wendy-Jane Quaijtaal. Zelfstandig adviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen en kwaliteitsmanagement (Eigen organisatie: Djazzo).

Hans Kröder. Deskundige op het gebied van ISO 26000 en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ISO 20400 (Eigen organisatie: Learn2Improve).

Marcel Oden. Marketeer, business coach, copywriter.

Jongens van de tekeningen. Halen de essentie uit complexiteit en vertalen dit naar een gedeeld visueel beeld.

Het Groene Brein. Platform van 115 wetenschappers voor een duurzame economie.

Hobéon. Adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en kennisinstellingen.

Viatore. Adviespraktijk die zich richt op transitie naar duurzame maatschappelijke systemen.

Stichting Stimular. Ontwikkelt praktische online instrumenten zoals de Milieubarometer, die milieukosten en milieuprestaties van organisaties zichtbaar maakt.

MVO Nederland. De nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

NEN. Constantis is lid van de Normcommissies voor MVO (ISO 26000) en Duurzaam inkopen (ISO 20400) van het Nederlands Normalisatie-instituut NEN.