Duurzaamheidsrapportage

Er is een toenemende behoefte bij organisaties om kenbaar te maken waar zij staan op het gebied van duurzaamheid. De Zelfverklaring ISO 26000 biedt hiervoor een flexibele, integrale én strategische kapstok. Zeker als u – naast de MVO-richtlijn ISO 26000 – tegelijkertijd ook de Sustainable Development Goals van de VN (SDGs) en de Global Reporting Initiative (GRI) – meeneemt.
Constantis heeft een beproefd, geïntegreerd rapportage-template ontwikkeld gebaseerd op:

  • de internationaal vastgestelde MVO-richtlijn ISO 26000 (de Zelfverklaring);
  • de Sustainable Development Goals (Duurzame ontwikkelingsdoelen) SDGs van de VN;
  • de Global Reporting Initiative (GRI), kernachtige optie.

Klaar voor nieuwe duurzaamheidsregels vanuit Europa
De Europese Commissie heeft bepaald dat organisaties van een bepaalde omvang vanaf 2023 verplicht moeten gaan rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Hiervoor heeft de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Wat betekent dit voor uw organisatie? Dat u over het boekjaar 2023 dient te rapporteren over de milieu- en sociale impact van uw bedrijfsactiviteiten. De rapportageverplichting gaat gelden voor organisaties die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Meer dan 40 miljoen omzet.
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.

Een aantal aspecten van de CSRD-taxonomie (classificatiesysteem) zijn al bekend. Zo gauw de definitieve taxonomie beschikbaar zal zijn (naar verwachting derde kwartaal 2022), nemen wij dit op in ons rapportage-template.

Inventariseren en rapporteren als startpunt voor een duurzame strategie
Het rapportage-template van de Trippple-aanpak van Constantis is een duurzame drieklapper omdat u met één rapportage:

  • Uw duurzame initiatieven inventariseert én onderbouwt middels een 0-meting;
  • Een flexibel framework adopteert waarlangs u duurzaamheid integraal adresseert;
  • Een startmoment creëert voor de stapsgewijze implementatie van duurzaamheid zodat u duurzaamheid in het DNA van uw organisatie verankert.

Lees onze blog: De Zelfverklaring ISO 26000 als duurzame drieklapper.

Met de Trippple-aanpak van Constantis bent u voorbereid op een toekomstbestendige, lange termijn strategie. TripppleBusiness die is de aanpak voor bedrijven en TripppleCare is toegespitst op zorginstellingen

Wilt u eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over rapporteren over duurzaamheid of de verankering van duurzaamheid in het DNA van uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Alle vragen ingevuld? Druk dan op verstuur. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.