Duurzaamheidsrapportage

Er is een toenemende behoefte bij organisaties om kenbaar te maken waar zij staan op het gebied van duurzaamheid. De Zelfverklaring ISO 26000 biedt hiervoor een flexibele, integrale én strategische kapstok. Zeker als u – naast de MVO-richtlijn ISO 26000 – tegelijkertijd ook de Sustainable Development Goals van de VN (SDGs), de Global Reporting Initiative (GRI) én de nieuwe Europese ESRS-standaarden – meeneemt.
Hiervoor heeft Constantis een beproefd, geïntegreerd rapportage-template ontwikkeld gebaseerd op:

  • de internationaal vastgestelde MVO-richtlijn ISO 26000 (de Zelfverklaring);
  • de Sustainable Development Goals (Duurzame ontwikkelingsdoelen) SDGs van de VN;
  • de Global Reporting Initiative (GRI), kernachtige optie;
  • de op de CSRD gebaseerde European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Klaar voor nieuwe duurzaamheidsregels vanuit Europa?
De Europese Commissie heeft bepaald dat organisaties van een bepaalde omvang vanaf 2023 verplicht moeten gaan rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Hiervoor heeft de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD-wetgeving aangenomen. Op basis van de CSRD is de (draft) European Sustainability Reporting Standards (ESRS) opgesteld. Wat betekent dit voor uw organisatie? Dat u over het boekjaar 2023 dient te rapporteren over de milieu- en sociale impact van uw bedrijfsactiviteiten. De rapportageverplichting gaat gelden voor organisaties die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Meer dan 40 miljoen omzet.
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.

Wilt u weten wat geïntegreerd rapporteren volgens de op de CSRD gebaseerde European Sustainability Reporting Standards (ESRS) betekent voor uw organisatie? Doe dan de ESRS-scan met Constantis en bereid u op tijd voor op rapporteren volgens deze nieuwe Europese duurzaamheidsstandaard.

Vul onderstaand formulier in en vraag onze whitepaper: ‘Rapporteren over duurzaamheid‘ aan.

Met de Trippple-aanpak van Constantis bent u voorbereid op een toekomstbestendige, lange termijn strategie. TripppleBusiness die is de aanpak voor bedrijven en TripppleCare is toegespitst op zorginstellingen

Wilt u eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over rapporteren over duurzaamheid of de verankering van duurzaamheid in het DNA van uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Alle vragen ingevuld? Druk dan op verstuur. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.