Structurele verbetering van het werkklimaat

  • Verbetering werkklimaat. Kwalitatieve winst: aantrekkelijk voor de meest getalenteerde werknemers.
  • Lager ziekteverzuim. Pilot met zelfroosteren in de zorgsector: daling verzuim met 1,5%.
  • Lager personeelsverloop. Besparing op kosten voor werven en inwerken van nieuwe medewerkers.