ESRS, de soep wordt niet zo heet gegeten …

Op 31 juli 2023 is de ‘final’ versie van de European Sustainability Reporting Standards gepubliceerd

(C(2023) 5303 final). De algehele structuur van deze definitieve versie is niet veel veranderd ten opzichte van de ‘draft’ versies van november 2022. In vervolg op een ronde van openbare feedback heeft de Europese Commissie wel een aantal wijzigingen doorgevoerd in vergelijk met de vorige versie. Het betreft een aantal belangrijke wijzigingen waarmee de rapportagelast wordt verminderd en het wat eenvoudiger wordt om de standaarden toe te passen.

Openbare raadpleging
Op basis van een openbare raadpleging (consultatie) over de concept-ESRS uit april 2022, zijn de ESRS-standaarden grondig herzien en gestroomlijnd. Zo is het aantal rapportagevereisten  teruggebracht van 136 naar 84 en het aantal kwantitatieve en kwalitatieve deelaspecten (datapunten) gereduceerd van iets meer dan 2.100 naar ruim 1.100.

Materialiteit en stapsgewijze invoering
Een belangrijke aanpassing is ook dat voor onderwerpen die niet relevant (material) voor (de operationele activiteiten van) de onderneming zijn, de verplichting vervalt om hierover te rapporteren. Dit betekent wel dat een gedegen materialiteitsanalyse cruciaal is en het startpunt vormt voor de rapportage over duurzaamheid.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een aantal overgangsbepalingen vastgesteld:

  • In hun eerste rapportagejaar mogen ondernemingen de rapportage over de verwachte financiële effecten van alle klimaat- en andere milieu-gerelateerde effecten, risico’s en kansen achterwege laten;
  • Gedurende de eerste drie rapportagejaren volstaat een kwalitatieve toelichting van klimaat-gerelateerde financiële effecten (in plaats van kwantitatief);
  • In het eerste rapportagejaar kunnen de onderwerpen ESRS S1, ‘Eigen personeel’, met betrekking tot sociale bescherming, werknemers met een handicap, gezondheid en veiligheid en de balans tussen werk en privéleven worden weggelaten;
  • Voor bedrijven met minder dan 750 werknemers gelden de volgende vrijstellingen:
    • Voor het eerste rapportagejaar mogen ze alle ESRS S1, ‘Eigen personeel’ openbaarmakingsvereisten en hun scope 3 GHG-emissies weglaten (ESRS E1, ‘Klimaatverandering’).
    • Gedurende de eerste twee rapportagejaren mogen organisaties de rapportage over biodiversiteit en ecosystemen (ESRS E4), werknemers in de waardeketen (ESRS S2), getroffen gemeenschappen (ESRS S3) en consumenten en eindgebruikers (ESRS S4) achterwege laten.

Het wordt eenvoudiger de standaarden toe te passen
Betekent dit dat organisaties op hun lauweren kunnen rusten? Zeker niet! Nog steeds moet er nog veel worden gerapporteerd over milieu-, sociale- en bestuurlijke aspecten. Maar door de overgangsbepalingen krijgt u wat meer tijd om aan alle rapportage verplichtingen te voldoen en dus al doende te leren. Gelukkig wordt de soep dus niet zó heet gegeten als deze in eerste instantie werd opgediend.

Doe de ESRS-scan
Wilt u weten over welke duurzaamheidsaspecten van de ESRS u in uw jaarverslag of duurzaamheids-verslag al rapporteert? Laat Constantis dan uw huidige jaarverslag analyseren met de ESRS-scan. U krijgt inzicht in over welke disclosures u al rapporteert en waar de ‘gap’ zit. Zodat u bent voorbereid op rapporteren volgens deze nieuwe Europese duurzaamheidsstandaard.

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *