Constantis richt de schijnwerper op… greenwashing versus duurzaam DNA

VAN GROEN DOEN NAAR DUURZAAM ZIJN

Door Lex Eschauzier

Duurzaamheid moet meer zijn dan lippendienst. De Trippple aanpak biedt de strategie en het instrumentarium. 

‘Groene reclames van luchtvaartmaatschappij waren misleidend’. ‘Milieuvriendelijk motto maakt bank nog niet duurzaam groen’. Zomaar twee koppen in de krant. Pogingen van bedrijven om de aandacht af te leiden?

Achter de verkooptruc

‘Pas op voor duurzaamheid als verkooptruc’, waarschuwt auteur Kathrin Hartmann. Haar boek ‘Groene Leugens’ staat vol voorbeelden van ‘greenwashing’. Een oliemaatschappij moffelt een milieuramp weg. Een modemerk pronkt met kleding van oceaanplastic maar werkt feitelijk verspilling in de hand. Politici beschermen bedrijven die mensenrechten schenden.

Zo’n radicaal boek kun je op veel manieren lezen. Van cynisch de schouders ophalen tot heel boos worden. Een redelijke respons ligt in het midden. Dat begint met een blik in de spiegel. Wat doe je als individu en wat doe je samen, als instelling of bedrijf, om de wereld schoner en beter te maken?

Hoe duurzaam zijn we echt?
Geen gemakkelijke vraag. Want wat is groen en wat is goed? En zelfs als we een goed gevoel over onszelf en onze onderneming hebben, klopt dat gevoel dan wel? Hoe meten we onze eigen voetafdrukken eigenlijk en hoe objectief leggen we verantwoording af?

Volgens auteur Kathrin Hartmann is het een menselijke trek dat we graag in ‘groen nieuws’ geloven. Dus ook wat we over ons eigen gedrag en onze eigen ondernemingen vertellen. Ieder mens en ieder bedrijf heeft wel een beetje vuile was en heeft de neiging en het vermogen om de werkelijkheid mooier voor te stellen.

Integraal denken en doen
Een bedrijf of instelling kan deze valkuil overbruggen. Van ‘doen alsof’ naar ‘integraal duurzaam opereren’. Van façade naar fundament. Het is de missie van Constantis om hiervoor strategieën en instrumenten aan te bieden, de Trippple aanpak.

Echt duurzaam is dan geen flauwe ‘lip service’ meer. De Trippple aanpak reikt tot in de vezels van de organisatie, verandert het DNA. Het omvat alle bedrijfsprocessen en houdt het acteren in de eigen waardeketen tegen het licht. Dat is geen ‘moetje’ of extra kostenpost maar een uitgelezen kans om met effectieve innovaties de organisatie toekomstbestendig te maken.

Winst boeken op alle fronten
Dit gaat verder dan louter het vergroenen van bedrijfsvoering en producten. Het voert van HRM en bestuur tot de omgang met consumenten, cliënten, patiënten of studenten met de omgeving. Het Trippple bestek biedt de bijbehorende instrumenten, formele verslaggeving en PR recepten. Zo kunt u resultaten boeken en die overtuigend en betrouwbaar onderbouwen en presenteren.

Alles over de Trippple Toolkit

Constantis richt de schijnwerper op… het overview effect

Een beetje astronaut koestert de aarde

Door Lex Eschauzier

De aarde zien vanuit de ruimte. Dat zorgt voor het ‘overview effect’. Deze buitenaardse ervaring inspireerde Wubbo Ockels, André Kuipers en andere astronauten om zich in te zetten voor het redden van de planeet. Hieronder drie tips voor virtueel ruimtereizen. Zo kunt u het overview effect zelf ervaren. Plus een richtingaanwijzer om met die inspiratie aan de slag te gaan.

In 1948 vond één van de eerste ruimtereizen plaats. Een onbemand vaartuig vloog een rondje om de maan en maakte opnamen. De bestuurder van het schip besloot de camera te draaien en ook de aarde in de beeld te nemen. We gingen op reis om de maan te ontdekken. Maar in plaats daarvan ontdekten we onze eigen planeet en hoe kwetsbaar die is.

De ontdekking van de aarde
De eerste opname van de aarde bleek een eye opener. Het besef dat we met zijn allen op een fragiel bolletje leven, in een onmetelijk groot en koud universum vol onbewoonbare hemellichamen. Het gevoel dat dit ‘overview effect’ geeft, spoort aan om zorgvuldiger met ons eigen thuis om te gaan.

De aarde in het heelal

Een groot deel van de circa 550 mensen die inmiddels de ruimte bereisden, ging zich terug op aarde gemotiveerd inzetten voor het redden van onze planeet. Daartoe geïnspireerd door het overview effect. Is het misschien een idee als we dit effect allemaal zelf een keer kunnen ervaren? Misschien beseffen we dan dat we eigenlijk allemaal ruimtevaarder zijn, op ons eigen ruimteschip aarde. Misschien gaan we ons dan als betere rentmeesters gedragen.

Het overview effect zelf ervaren
Voor ‘buitenaardse belevingen’ kun je terecht in het Columbustheater te Kerkrade. Dezer dagen draait er een adembenemende film. ‘Earth, our planet, our home’. De kijker krijgt het gevoel een ruimtevaarder te zijn die vanuit het heelal naar de aarde kijkt.

Kerkrade, een mooie locatie voor uw volgende personeelsuitje. Met de trein gaan is het schoonst en het gemakkelijkst. Het Columbustheater ligt tegenover het station. Beleef deze virtuele ruimtereis, word zelf een beetje astronaut en ervaar het overview effect. Bespreek op weg naar huis met uw collega’s wat u in uw organisatie gaat doen om uw bedrijf te verduurzamen.

Nog makkelijker: de YouTube documentaire ‘Overview’ bekijken. Ook kunt u een poëtische podcast beluisteren. De driedelige serie ‘Stadsastronauten’ van NPO Radio 1 biedt een artistieke nabootsing van het overview effect.

Kennis en innovatie inzetten
Filmtheater, YouTube of podcast; de boodschappen die ze laten landen zijn dezelfde. Zuinig zijn op die dunne atmosfeer, op luchtkwaliteit, oceanen, grondstoffen. Voorkomen dat we het klimaat verstoren en onze eigen glazen ingooien. Bestaande kennis en innovatie inzetten om onze aarde toekomstbestendig te maken.

Uw eigen organisatie is de ideale plek om met deze vonk aan de slag te gaan. Laat 2020 het jaar zijn waarin u de stap zet van inspiratie naar implementatie. Uw leidraad: de Trippple toolkit van Constantis. Met dit beproefde instrumentarium verduurzaamt u zelf uw strategie, mét ondersteuning van Constantis.

Meer informatie:
Columbustheater
Overview YouTube
Stadastronauten podcast
Alles over de Trippple Toolkit

Constantis richt de schijnwerper op… Trippple Toolkit

Met zorg en goede instrumenten fundamenteel verduurzamen

Met de Trippple Toolkit van Constantis kunnen organisaties zichzelf fundamenteel verduurzamen. Duurzaamheid is dan geen ‘apart dingetje’ meer, maar een integraal onderdeel van beleid en strategie. Zorgorganisatie Philadelphia laat zien hoe dit vruchten afwerpt.

Alleen maar werken aan ‘groene targets’ is onvoldoende om een organisatie fundamenteel te verduurzamen. Het vereist een integrale strategie en een andere manier van kijken en handelen. De benodigde verandering kunt u in de gehele organisatie inbedden met behulp van het uitgebreide en beproefde instrumentarium van Constantis, verzameld in de Trippple Toolkit.

Effectieve instrumenten
Philadelphia, een landelijke zorginstelling die mensen met een beperking ondersteunt, gebruikt de Trippple aanpak met succes. Ongeacht of mensen nu bij Philadelphia wonen, intensieve zorg krijgen of ambulante begeleiding ontvangen, voorop staat het doel om ieder mens te helpen het beste uit zichzelf te halen. Volgens Greet Prins, voorzitter van de Raad van Bestuur, is de Trippple aanpak trefzeker.

De stapsgewijze verduurzaming begon in 2014, op basis van ISO 26000, de richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. De uitdaging was om dit in een zo’n grote organisatie als Philadelphia daadwerkelijk in het DNA te krijgen. Daarom koos de organisatie voor instrumenten en begeleiding van Constantis.

Drastisch minder CO2
Het werken met de Trippple Toolkit werpt vruchten af. Indrukwekkend: Philadelphia stootte in 2018 518 ton minder koolstofdioxide uit dan het jaar daarvoor. Dit onder meer door de implementatie van het gecertificeerde Energie Management Systeem ISO 50001, de stapsgewijze elektrificatie van het wagenpark en duurzaam huisvestingsbeleid.

Naast het thema milieu strekt de toolkit zich uit naar het realiseren van andere strategische doelen van de organisatie. Bijvoorbeeld inclusiviteit, verankering in de lokale gemeenschappen en participatie van cliënten. De aanpak is organisch en verandert denken en doen. Dit strekt veel verder dan het voldoen aan een lijstje targets. Met iedere keuze die een organisatie maakt, van boven naar onder én van onder naar boven, wordt de ecologische voetafdruk kleiner en de sociale voetafdruk groter.

Duurzaam in het DNA
De Trippple aanpak staat voor een proces van begeleiding, coaching en training. Door het commitment van de leiding te verankeren en van onderop de medewerkers én de cliënten in staat te stellen om zelf de instrumenten aan te grijpen om te verduurzamen. Middels workshops, trainingen en door het zelf ontwikkelen van initiatieven krijgt de gehele organisatie een verfrissend nieuw perspectief op haar omgeving en de bijbehorende slagkracht. Werkelijke duurzaamheid dringt tot in het weefsel van de gehele organisatie door.

De Trippple Toolkit bestaat uit zo’n veertig instrumenten en is geschikt voor zowel kleinere als grote organisaties. Het instrumentarium bestaat uit duurzame business modellen, scans, stappenplannen, werkboeken, running notes voor workshops, presentaties, templates, et cetera. De toolkit is inclusief een trainingssessie van een dagdeel door een ervaren Trippple expert en 3 uur support via de mail en telefonisch om de instrumenten zelf succesvol in te kunnen zetten in uw eigen organisatie.

Meer informatie
Video:
Interview met Greet Prins, voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia (circa 7 minuten)

Website:
Alles over de Trippple Toolkit

Hoe begint u? Start met een strategiesessie
Samen de toekomst tegemoet. De Trippple Toolkit is een permanente inspiratiebron en praktische leidraad en biedt handzame instrumenten. Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren volgens deze beproefde formule betekent profijt voor iedereen. De planeet sparen én een reuzensprong maken met uw organisatie. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken met de Trippple Toolkit van Constantis?

Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op…. Weideland

Alvast een leestip voor onder de kerstboom. ‘Weideland’ van John Lewis-Stempel. Boer, Brit, schrijver. Zijn verrukkelijke boek is romantisch en hoopgevend, leerzaam en inspirerend. Vol met inzichten voor ondernemers, managers en beleidsmakers.

In Weideland bezigt John Lewis-Stempel de term ‘ecologische vernietiging’. Is hij de zoveelste doemdenker die ons het bloed uit de vaten schrijft over klimaatverandering en bijbehorende rampspoed? Allesbehalve. Deze Britse boer en natuurschrijver vertelt wie, wat en waarom er in zijn weiland allemaal groeit, bloeit en sterft. Hij doet dat meeslepend en met oog voor grote en kleine lijnen. Romantisch en tegelijkertijd ook met het strategische bewustzijn van de zakenman en het verantwoordelijkheidsgevoel van de rentmeester.

Hieronder drie inzichten voor entrepeneurs, managers, beleidsmakers en andere gewone mensen. Ontleend aan een glooiend veld vol klaprozen, vinken, valken, vossen en leeuweriken, ergens in het grensgebied van Engeland en Wales.

Photo by Magdalena Smolnicka on Unsplash
Photo by Magdalena Smolnicka on Unsplash

1. Samenhang scoort
De boer kan niet zonder zijn gras. Het gras kan niet zonder de graspieper. De graspieper kan niet zonder de worm. In John Lewis-Stempels meesterwerk uit 2015, dit jaar uitgebracht in onze taal, draait het om diversiteit. Zijn scherpe blik en soepele pen leiden ons rond door zijn bedrijf, waarvan een omvangrijk weiland het centrale theater vormt. Soortenrijkdom is prachtig en krachtig, luidt de boodschap van het boek.

Lewis-Stempel is een man van lijsten. Weideland bevat een bijlage met een inventaris van flora en fauna ter plaatse. Van adelaarsvaren tot zwart knoopkruid. Van aardmuis tot zweefvlieg. Bijna alle dieren en planten op de lijsten spelen in het boek en in de natuur zelf een rol. Wist u dat in een beetje eikenboom duizend soorten dieren leven? Tussen de miljoenen beesten en beestjes in de boom bestaat zowel een harmonische samenhang als zinderende competitie. Krachten die ook een beetje bedrijf bij elkaar en vitaal houden.

Uw strategische doelstellingen vragen een even integrale benadering. U kijkt naar de klant aan wie u een mooi product of nuttige dienst levert. U kijkt naar uw eigen houding, gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Naar uw collega’s, de onderlinge communicatie en de bedrijfsvoering. Naar uw organisatie, hoe die verandert en vernieuwt, hoe die met twee benen in de samenleving staat en maatschappelijk gezien rekenschap aflegt.

2. Natuur is maakbaar
We herontdekken de logica van de natuur. Als bron voor de ontwikkeling van producten die toekomstbestendig én winstgevend zijn. Door een duurzame strategie en bedrijfsvoering kunnen bedrijven – naast winst maken – ook bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

In Weideland vinden we het allemaal terug. Niet met ronkende woorden of in managementtaal. Tussen de regels door. Het boek is puur natuur en leest lekker weg. Je krijgt zin om op reis te gaan, en daar in Herefordshire in een bordeauxrode waxjas een rondje door de velden te stappen. Een uurtje in het gras tussen de bloemen gaan liggen. Met eigen oren die graspieper horen piepen.

Weideland lezen is mijmeren met een moraal. Met inkijkjes in de historie van zijn land, maakt Lewis-Stempel duidelijk dat de natuur zoals wij die kennen grotendeels gevormd is door mensenhand. Ooit was hier louter oerbos. Door de mens in cultuur gebracht, op de grens van Engeland en Wales in de vorm van glooiend weidelandschap. Land waar de mens van kan leven en van kan genieten.

Het boek wroet niet in vraagstukken als stikstof, massale insekten- en vogelsterfte en zeespiegelstijging. Toch voel je als lezer aan wat de auteur hierover wil zeggen. Door circulair te denken en te doen kunnen we de planeet redden en verbeteren. Of we kunnen hem grondig blijven verpesten. We hebben het in eigen hand, nog altijd.

3. Geluk en winst gaan samen
Misschien wel de volgende vakantiebestemming, de ‘meadows’ van Herefordshire. In je fantasie klop je bij Lewis-Stempel op de deur. Gewoon vragen of je een weekje snuffelstage mag lopen in zijn bedrijf. Mest scheppen, gras kuilen, heggen herstellen. Ondertussen de kunst afkijken. Hoe doet Lewis-Stempel dat, duurzaamheid en welvaart combineren?

Want ook dat is een angel in dit boek. We kunnen tegelijk de planeet redden en winst boeken in ons bedrijf of organisatie. Vertaald naar de Nederlandse actualiteit en de stikstofcrisis: intensieve landbouw in een klein land dat grote delen van de wereld wil voeden, dat kan eigenlijk niet. Het vraagt een verandering van ons allemaal. De boer verduurzaamt de bedrijfsvoering. Overheid en banken ondersteunen met zachte sanering en groenfinanciering. De consument eet en besteedt bewust én betaalt een eerlijke prijs.

John Lewis-Stempel is een goed boerende agrariër, die op duurzame wijze schapen, koeien, varkens en anderen dieren houdt. Ook mag hij zich bestsellerschrijver noemen, met vijftien goed verkopende titels op zijn naam, allemaal over natuur en het beheer ervan. Van land en pen leeft hij als een vorst. Een lichtend voorbeeld. Zo zorg je goed voor jezelf en voor de wereld.

Hoe begint u? Start met een strategiesessie
Samen de toekomst tegemoet. De Trippple aanpak biedt een permanente inspiratiebron en praktische leidraad. Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren volgens deze beproefde formule betekent profijt voor iedereen. De planeet sparen én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken met de Trippple-aanpak van Constantis? Boek nu een strategiesessie

Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op…. in actie komen

Het is al lang twaalf uur. Toch is het nog niet te laat om in actie te komen.

Door Lex Eschauzier

We worden dit jaar overspoeld met jobstijdingen, onder meer aangaande het klimaatvraagstuk. Aan de andere kant zwemmen we ook in de voorbeelden van ondernemers en organisaties die het tij willen keren. Hun creativiteit en strategie inspireren om zelf ook actie te ondernemen.

We leven in een verwarrende tijd. Overal hoor je de noodklok luiden. We stikken in onze eigen stikstof. De zeespiegel stijgt ons boven het hoofd. De biodiversiteit gaat naar de knoppen. We kunnen het nalezen in een boek als The Uninhabitable Earth van David Wallace-Wells. Zo kan het echt niet langer, waarschuwt Wells. Ons gedrag maakt de aarde onbewoonbaar.

Van al die apocalyptische berichten zakt de moed je bijna in de schoenen. Heeft het nog wel zin om in je eigen leven en in je bedrijf of organisatie duurzaam bezig te zijn? Tegelijkertijd kun je overal om je heen mooie initiatieven zien opbloeien. Initiatieven die hoop geven en de weg wijzen. Hieronder geen waarschuwend vingertje of vermanend woord maar een beknopte bloemlezing van vijf duurzame initiatieven. Resultaat van een doortimmerde strategie of doodgewone doortastendheid. Ze moedigen aan om zelf ook actie te ondernemen.

1. Forest Green Rovers: groen voetbal
Een serieuze voetbalclub gecertificeerd als CO2-neutraal door de VN? Tot nu toe is er slechts één club die dat mag zeggen: Forest Green Rovers uit Gloucestershire in het Verenigd Koninkrijk. Grappig: de club draagt deze naam al sinds de oprichting 130 jaar geleden. Sinds de overname door Dale Vince, ondernemer in groene energie, doet Forest Green Rovers haar naam ook eer aan. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, een ecologische grasmat en het recyclen van regenwater. Zelfs de traditionele vette hap in het stadion is volledig vegan.

Of het met deze duurzame strategie te maken heeft, is niet zeker, maar veelzeggend is het wel: Forest Green Rovers is sportief gezien succesvoller dan ooit. Het eerste team promoveerde in 2017 naar het vierde niveau van Engeland, wat daar al profvoetbal betekent. Dit seizoen lijken de Green Rovers volop mee te doen in de strijd voor de volgende
promotie.

2. Hacked by_: pionierende mode-ontwerpers
Schaalvergroting leidt dikwijls tot een overschot aan restmateriaal. De mode-industrie is hier een schrijnend voorbeeld van. Een derde van de wereldwijde productie vindt geen drager en wordt gedumpt of vernietigd. De vooraanstaande ontwerpers Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum kregen enkele jaren geleden het idee hier iets mee te doen. Zo kwam hun label Hacked by_ tot leven.

Uit overschot van de kledingindustrie maakt het duo nieuwe creaties, meestal gebaseerd op een van de originele stukken, op onconventionele wijze gecombineerd met andere kleding. Gezien de enorme omvang van de industrie is het nu nog een relatief kleine geste. De oprichters leggen dan ook vooral de nadruk op een mentaliteitsverandering. Goed voorbeeld doet volgen: dit jaar bracht Hacked by_ in opdracht van H&M een collectie uit.

3. De bakker op de hoek: vers brood in bestaande zakken
Zomaar een straatbeeld; er staat een sandwichbord van de bakker. Met spelfout en al. Zo simpel is het: een voordeeltje voor klanten die zelf de verpakking voor hun boterhammen meebrengen.

reclamebord

4. ’s Heeren Loo: op alle fronten duurzaam
Bij de herijking van haar meerjarenstrategie heeft zorginstelling ’s Heeren Loo duurzaamheid in 2018 als uitgangspunt genomen. Voor de implementatie van haar duurzame strategie gebruikt ’s Heeren Loo de wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties ISO 26000 als referentiekader. Deze richtlijn heeft Constantis vertaald naar de zorgsector door middel van de TripppleCare-aanpak. ’s Heeren Loo zet in de volle breedte in op duurzaamheid. Op het gebied van hrm, haar zorgparken, milieumaatregelen duurzaam inkoopbeleid et cetera.

De stapsgewijze implementatie van de vele milieumaatregelen die op de ruim duizend locaties worden genomen geschiedt via de Milieuthermometer Zorg (MTZ). De MTZ stuurt op onderwerpen waaronder energie, waterverbruik, afval, vervoer, inkoop, voeding, schoonmaak, vastgoed en groenbeheer. De organisatie is op weg naar MTZ-niveau Brons. De bewijsvoering van haar duurzame beleid levert ’s Heeren Loo middels de jaarlijkse Zelfverklaring ISO 26000 die zij publiceert.

5. Hofweb: schone boodschappen
Uw boodschappen direct van de boer naar uw bord? Hofweb maakt het al sinds 2004 mogelijk. Door de samenwerking met circa vijftig boeren en tuinders, bakkers en slagers brengt men de beste biologische producten bij de consument. Bij Hofweb weet je als klant precies waar je product vandaan komt, en bovendien dat de maker er een eerlijke prijs voor krijgt. Twee jaar geleden heeft Hofweb een zeer succesvolle ‘customer funding’ actie opgezet waarbij klanten zelf investeren, met als beloning een percentage van de groei of een korting op de boodschappen. Mede door deze strategie zet Hofweb de stappen om ook in de komende jaren winstgevend verder te groeien.

Hoe begint u? Start met een strategiesessie
Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent profijt voor iedereen. De planeet sparen én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken met de beproefde Trippple-aanpak van Constantis?
Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op…. De PR van Parcls

 

SCHOON IMAGO

Door Lex Eschauzier

Met videoblogs op Facebook bedrijft fietskoerier Femke PR voor Parcls. Het laat zien dat dit sympathieke bedrijf niet alleen bijdraagt aan schone lucht in Amsterdam.

Sinds een jaar of drie kunnen Amsterdammers hun pakjes ophalen bij Parcls of laten bezorgen door fietskoeriers van dit ‘pakketpunt’. Hierdoor is het in beginsel niet meer nodig dat overal in de hoofdstad busjes en bestelwagens van bezorgdiensten in de weg staan, te pas en te onpas, ronkend en rokend.

Foto: Joachim Sullivan

Minder druk op de stad
Extra druk op de leefbaarheid van de stad is een schaduwkant van de explosieve groei van de expeditiebranche. Vrachtverkeer in de stad neemt sterk toe, onder meer omdat webwinkelen steeds populairder wordt.

Bij Parcls kunnen bewoners en bedrijven hun bestellingen zelf ophalen. ‘Om de hoek’ bij één van de vier Parcls winkels in de stad, ‘je tweede voordeur’. Er is zelfs een pashokje voor het keuren en zonodig direct retourneren van online bestelde kleding. Ook een ‘bakkie troost’ en een gezellig babbeltje met het gastvrije en klantvriendelijke Parcls personeel behoren hier bewust tot de mogelijkheden.

Klanten kunnen de goederen aan huis of bedrijf laten bezorgen door een Parcls fietskoerier. Indien gewenst staat binnen een uur fietskoerier Femke op de stoep, of één van haar collega’s. Zonder het veroorzaken van ergerlijke wegversperringen en verspreiding van kwalijke brandstofdampen. Maar met een glimlach en een praatje. Of wie weet een bescheiden helpende hand voor bijvoorbeeld een oudere buurtbewoner die slecht ter been is.

Green Deal
Parcls ondertekende, als één van vijftig organisaties Green Deal Zes, een intentieverklaring voor klimaatneutraal ondernemen, van de gemeente Amsterdam. Het bedrijf maakt deze voornemens waar door aantoonbaar bij te dragen aan CO2 reductie en het terugdringen van fijnstof in de stad. Ook in andere opzichten levert Parcls duurzame bijdragen aan een veilig, schoon en leefbaar Amsterdam.

En passant geeft Parcls een schoolvoorbeeld hoe je als onderneming zulke wapenfeiten op een creatieve en passende manier kunt gebruiken om PR te bedrijven, vanuit een duurzame strategie.

Strategische noties liften mee
Femke is deels theatermaker en part time fietskoerier bij Parcls. En nu dus ook ‘fietsvlogger’. Zij videoblogt op Facebook over haar avonturen tussen de CO2 neutrale wielen. Op de bagagedrager van Femke liften als het ware de strategische noties van Parcls mee. Overigens niet geforceerd of al te bedacht maar op ongedwongen wijze.

Zichtbaar wordt de prettige sociale interactie die Parcls realiseert met de bewoners en bedrijven van Amsterdam. Een kleine maar fijne bijdrage aan de sfeer in de stad. Femke laat het zien, letterlijk en figuurlijk.

Bijdragen aan de leefomgeving
Een duurzame strategie vermag meer dan CO2 neutraliteit. Positief sociaal bijdragen aan een veilige, schone en leefbare stadsomgeving bijvoorbeeld. In het geval van Parcls: minder ronkende busjes, maar fietsers, persoonlijk contact en een buurtfunctie.

In de duurzame strategie en visie van Parcls is het ontvangen van een pakket minstens zo leuk en gezellig als het webwinkelen zelf. De videoblog daarover van Femke op Facebook is niet alleen een cosmetische vlag. Ook één die de lading dekt.

Start met een strategiesessie
Een duurzame strategie ontwikkelen, uitvoeren en uitdragen betekent profijt voor iedereen. De planeet sparen én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden, en met dit alles positieve PR bedrijven. Ook duurzaam winst maken met de beproefde Trippple-aanpak van Constantis? Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op…. de lange termijn

Door Lex Eschauzier

In jaarverslagen gaan grote Nederlandse ondernemingen prat op klimaatimpact. Dat zijn vooral PR teksten, constateert de Groningse universiteit. Een gemiste kans.
Prof. dr. Dick de Waard van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht 199 grote bedrijven. ‘Hun klimaatrapportages’, constateerde de hoogleraar Auditing, ‘bevatten algemene toelichtingen op het gebied van corporate governance, verslaggevingscriteria en strategie en beleid. Meestal ontbreken concrete cijfers over CO2 uitstoot.’

Kansen pakken, doelen halen
Het Planbureau voor de Leefomgeving gaf opdracht tot het onderzoek. Professor De Waard hield de jaarverslagen uit 2016 en 2017 tegen het licht. Slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2 uitstoot, over de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering en over hun toekomstverwachtingen om die impact te beperken.
Een Europese richtlijn verplicht ‘organisaties van openbaar belang’ in hun jaarverslag relevante en concrete informatie op te nemen over duurzaamheid. Deze ‘EU Transparantierichtlijn 2014-95’, twee jaar geleden ingevoerd, heeft nog weinig effect. ‘Een gemiste kans’, vindt De Waard. ‘We staan te juichen bij het bereiken van klimaatafspraken in Parijs of de presentatie van ons eigen Nederlandse klimaatakkoord. Maar om te bepalen of we die doelen halen zijn harde cijfers nodig. Deze ontbreken nu grotendeels in het bedrijfsleven.’

Ondernemen met impact
Een duurzame strategie volgen betekent verantwoordelijkheid nemen voor de lange termijn. Niet alleen een zaak van burgers en overheid. Ondernemingen hebben er grote invloed op. Uitdagingen genoeg. Energietransitie, afscheid nemen van de lineaire economie, omarmen van de circulaire economie. Dit vergt visie, moed, actie en maatschappelijke betrokkenheid in de regio’s waar de onderneming actief is.

De Waard beveelt aan topbestuurders te belonen afhankelijk van klimaatprestaties. Een behartenswaardig advies. CEO’s zijn immers gevoelig voor financiële prikkels, zoals bonussen. Leiders van grote bedrijven kunnen goed worden afgerekend op het rekening houden met de lange termijn. Slechts zakendoen op basis van aandeelhouderswaarde is niet meer van deze tijd.

Woorden worden daden
Bij veel bedrijven ontbreekt het aan een Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA), blijkt uit het onderzoek van professor De Waard. Een dergelijke methodiek is noodzakelijk om resultaten te boeken als het gaat om duurzaamheid en om hierover concrete en kloppende cijfers te kunnen presenteren.

PDCA is de rode draad van de Trippple aanpak van Constantis. Een beproefde werkwijze om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen tastbaar en beheersbaar te maken. Constantis ondersteunt organisaties bij het geïntegreerd rapporteren; dit is een jaarverslag én duurzaamheidsverslag in één. Het jaarverslag wordt verrijkt zowel met componenten van de internationaal vastgestelde MVO richtlijn ISO 26000 (de Zelfverklaring ISO 26000) én de kernachtige optie van de GRI-G4 richtlijn, een internationale standaard voor ‘Sustainable Reporting Guidelines’.

Op die manier kan een organisaties niet alleen nieuw élan aan de dag leggen en fraaie cijfers presenteren maar ook daadwerkelijk bijdragen aan het terugdringen van het klimaatprobleem. De investering leidt ook tot meer winst voor de onderneming zelf. Op de lange termijn én op de korte termijn.

Start met een strategiesessie
Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent profijt voor iedereen. De planeet sparen én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken met behulp van de beproefde Trippple-aanpak van Constantis? Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op…. Chr. Hansen, het duurzaamste bedrijf ter wereld

SCHONE WINST

Door Lex Eschauzier

Chr. Hansen is aanvoerder van de ‘Global 100 most sustainable corporations’. Wat kunnen we leren van dit Deense biotechbedrijf?

De ‘Clean Capitalism Global 100’ van het gezaghebbende zakenmagazine Corporate Knights rangschikt de duurzaamste ondernemingen ter wereld. Biotechbedrijf Chr. Hansen staat dit jaar op nummer één. Het is een grote organisatie, met wereldwijd 3000 werknemers en een omzet van ruim een miljard euro, die bacterieculturen, enzymen, probiotica en natuurlijke kleurstoffen produceert.

De voedselindustrie verwerkt deze ingrediënten in voedingsmiddelen, zoetwaren, dranken, voedingssupplementen en veevoer. De helft van de kaas en yoghurt in de wereld bijvoorbeeld bevat een bestanddeel van Chr. Hansen. De microben zorgen ervoor dat voedsel langer houdbaar blijft, op een natuurlijke manier. Goed voor gezonder eten en minder voedselverspilling.

Chr. Hansen inspireert om te kiezen voor een duurzame strategie. Vier succesfactoren op een rij:

1. Maak SDG’s leidend
Bij Chr. Hansen zijn de Sustainable Development Goals, de SDG’s van de Verenigde Naties, bepalend voor de organisatiestrategie. Inmiddels draagt meer dan tachtig procent van de inkomsten van het zeer winstgevende bedrijf bij ​​aan de VN doelstellingen.

‘De SDG’s bieden een goed raamwerk om bedrijfsactiviteiten te vertalen naar duurzaamheidseffecten’, zegt Mauricio Graber, directeur van Chr. Hansen. ‘We analyseerden ons volledige productportfolio om te zien hoe we de grootste impact op de SDG’s kunnen hebben. We concentreren ons op drie ‘strategische vuurtorens’.

Deze speerpunten zijn: 1. natuurlijke gewasbescherming, 2. het tegengaan van voedselverspilling en 3. het terugdringen van het gebruikt van antibiotica. Deze drie ziet Chr. Hansen als sterk groeiende markten. Commerciële mogelijkheden en een positieve impact op de planeet gaan hand in hand.

2. Diversiteit scoort
De beloning van de Raad van Bestuur is gekoppeld aan doelstellingen inzake diversiteit. In de categorie diversiteit van de Global 100 scoort Chr. Hansen hoog. Onder meer bij de vertegenwoordiging van vrouwen in de Raad van Bestuur en in leidinggevende functies. Dominique Reiniche werd onlangs benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hiermee is Chr. Hansen de eerste grote beursgenoteerde Deense onderneming met een vrouwelijke voorzitter.

© Chr. Hansen
© Chr. Hansen

3. Werk in harmonie met de natuur
De producten van Chr. Hansen maken mensen gezonder, niet ongezonder. Probiotica bijvoorbeeld. Deze levende bacteriën bevorderen de darmgezondheid van baby’s en verkorten de duur van verkoudheid en griep.

Met dit soort natuurlijke oplossingen speelt Chr. Hansen in op mondiale trends en vraagstukken. Bijvoorbeeld de noodzaak om antibiotica terug te dringen. Probiotica verminderen het overmatig gebruik van antibiotica in de veehouderij en de impact van antibioticaresistentie.

4. Duurzaamheid loont
Organisaties met een duurzame strategie hebben een hoger rendement. Van 2005 tot en met 2018 behaalden Global 100 bedrijven gemiddeld een netto investeringsrendement van 127 procent, tegen 118 procent voor bedrijven in de Morgan Stanley World Index.

Bedrijven met een duurzame strategie bestaan ook langer. De gemiddelde leeftijd van een Global 100 onderneming is 87 jaar. Bedrijven in de Morgan Stanley Index bestaan gemiddeld 63 jaar. Over duurzaamheid gesproken: in 2019 viert Chr. Hansen het 145-jarig jubileum.

Start met een strategiesessie
Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent profijt voor iedereen. De planeet sparen én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken met de beproefde Trippple-aanpak van Constantis?
Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op TringTring

Constantis richt de schijnwerper op…. TringTring

IEDEREEN WORDT ER BLIJ VAN

Door Lex Eschauzier

Een waarachtig duurzame organisatie creëert profijt voor alle betrokkenen partijen. Het Amsterdamse TringTring wijst de weg.

Het in 2014 door Roel Mos opgerichte fietskoerierbedrijf TringTring doet aan ‘groene stadsdistributie met de focus op horecabevoorrading’. In het drukke centrum van Amsterdam rijdt al een dozijn elektrische bakfietsen van TringTring. De meest chique en trendy hotspots maken hier ruimschoots gebruik van. Dagelijks worden zij voorzien van allerhande versproducten. Vis, vlees, kaas, versgebakken koekjes en nog veel meer.

Het overgrote deel van de klanten bestaat uit leveranciers die, onder meer met de keuze voor TringTring, steentjes willen bijdragen aan milieu en maatschappij. En die daarnaast hun koeriers natuurlijk niet graag vast zien staan in de binnenstad.

Menselijke maat als kernwaarde
De winst beperkt zich niet tot producent en afnemers. De fietsers van TringTring krijgen een eerlijk loon op basis van het aantal ritten en afleveringen. Er fietsen nu al zo’n veertig ‘Tringers’ van alle leeftijden en achtergronden. Al enige tijd zien we discussie over de behandeling van fietskoeriers bij de grote internationaal opererende koeriersdiensten. Ondoorgrondelijke algoritmes lijken de routes te bepalen. Bij uitval of wachttijd blijft de fietser onbetaald.

Bij TringTring plant een klein team de ritten. De planners zijn altijd persoonlijk te bereiken voor ondersteuning en overleg. Hoewel TringTring ook per rit betaalt, is de menselijke maat kernwaarde. De Tringers zelf weten dat snelheid weliswaar van belang is, maar klantvriendelijkheid en service nog belangrijker. De app die de fietsers gebruiken om hun ritten te accepteren en uit te voeren is hierbij ondersteunend. Het werk wordt makkelijker en de Tringers kunnen hun rondes met zeer doelmatig uitvoeren.

Verantwoord groeien
Ook het gemeentebestuur van Amsterdam ziet graag dat het centrum van de stad steeds meer wordt geschoond van uitlaatgassen en opstoppingen. Natuurlijk nemen de bakfietsen extra ruimte in op het fietspad. Om ergernissen te voorkomen geldt voor de fietsers van TringTring dan ook het credo: snelheid is goed, maar een fijne omgang met de omgeving – in dit geval andere fietsers – blijft het belangrijkst.

En hoe zit het met de groeiperspectieven? Oprichter Roel Mos ziet genoeg kansen: ‘Sinds kort zijn we in gesprek met de gemeente Utrecht voor een hub in het centrum. Omdat vrachtvervoer geweerd wordt uit de binnenstad gaan we kijken wat wij kunnen betekenen in de overslag en aflevering van producten aan de horeca.’

Snel en schoon in de stad
Ook in thuisstad Amsterdam gaat het de goede kant op. Roel Mos: ‘Enkele weken geleden hebben we in samenwerking met versvishandel Jan van As, een groothandel in vis, een hub kunnen openen op het Foodcenter aan de rand van de binnenstad. Jan van As is al geruime tijd een tevreden klant en we hebben een zeer prettige samenwerking, ook onze mensen onderling. Nu kunnen wij een ruimte gebruiken die ook voor onze overige leveranciers goed bereikbaar is. Van daaruit rijden de Tringers gemakkelijk met hun goederen het centrum in en de rest van de stad door.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is anno 2018 de norm. De winst geldt voor de ondernemer, maar ook voor klant, werknemer en hun omgeving. Deze benadering zorgt ook voor extra aantrekkingskracht en een sterkere concurrentiepositie, blijkt uit de casus van TringTring.

Start met een strategiesessie
Wat wordt het? Een apart of een geïntegreerd jaarverslag? En hoe pakt u dit het beste aan? Voer een gratis telefonisch adviesgesprek met een Constantis adviseur. Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op geïntegreerd rapporteren

ALLE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

Maatschappelijk verantwoording nemen. Daarover moet uw organisatie rapporteren. Dat kan in een apart jaarverslag. Nog overtuigender is een geïntegreerde rapportage.

Door Lex Eschauzier

U doet uw best om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daar wilt u de wereld verslag van doen. Dit kan middels een aparte MVO rapportage of met een geïntegreerd jaarverslag. Constantis kan u hierover adviseren en ondersteunen bij het opstellen van de rapportage.

De Zelfverklaring ISO 26000: een apart MVO jaarverslag
Een apart rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is volledig op duurzaamheid gericht. U publiceert dit los van het reguliere jaarverslag. Bijvoorbeeld door jaarlijks een Zelfverklaring ISO 26000 uit te brengen.

Op deze manier maakt u kenbaar dat deze internationale MVO richtlijn voor u een leidraad en permanente inspiratiebron is. U zet gedetailleerd en overtuigend uiteen hoe dit handen en voeten krijgt en tot welke prestaties dit leidt: economisch, sociaal en op milieugebied.

Kies voor een verslag in rapportvorm, adviseert Constantis. U kunt ook volstaan met een tabel met veertig vragen en antwoorden. Een Zelfverklaring is bruikbaar voor iedere organisatie, ongeacht omvang, branche of locatie. Organisaties als Lloyds kunnen een onafhankelijke verificatie verzorgen.

GRI: Uniform en transparant rapporteren
Naast de Zelfverklaring ISO 26000 is er een aparte richtlijn voor rapportage, GRI. Dit staat voor Global Reporting Initiative. GRI kent twee smaken, Core en Comprehensive. Bij Core volstaat u met een Referentietabel. Core kunt u mooi combineren met de Zelfverklaring ISO 26000 of met een geïntegreerd jaarverslag. Bij Comprehensive moet u aan meer criteria voldoen.

Geïntegreerd jaarverslag: drie keer beter
Een geïntegreerd jaarverslag laat zien dat MVO integraal onderdeel is van uw bedrijfsvoering, volledig verankerd in alle processen van uw organisatie.

Constantis heeft hiervoor een template ontwikkeld, met als kenmerken:

  • De opzet van uw reguliere jaarverslag blijft intact.
  • De componenten van de Zelfverklaring ISO 26000 zijn intelligent in uw geïntegreerde verslag verwerkt.
  • De GRI G4 referentietabel is een bijlage van uw geïntegreerd jaarverslag.

Met een geïntegreerd jaarverslag rapporteert u dus drie keer beter:
1. Vertrouwd: u voorziet uw stakeholders van de traditionele jaarlijkse rapportage, sociaal en financieel.
2. Geloofwaardig: u voldoet aan ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
3. Uniform en transparant: u voldoet, naast ISO 26000, tevens aan de richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging GRI G4.

Aan u de keus: apart of geïntegreerd rapporteren
Constantis helpt u om een slimme combinatie te maken. U kunt kiezen uit:

  • MVO rapportage Zelfverklaring ISO 26000, eventueel aangevuld met de GRI Core Referentietabel.
  • Geïntegreerd jaarverslag: MVO verslag op basis van Zelfverklaring ISO 26000, gecombineerd met het reguliere jaarverslag, eventueel aangevuld met de GRI Core Referentietabel.

Start met een strategiesessie
Wat wordt het? Een apart of een geïntegreerd jaarverslag? En hoe pakt u dit het beste aan? Voer een gratis telefonisch adviesgesprek met een Constantis adviseur. Boek nu een strategiesessie.