TripppleMKB

Constantis versterkt de effectiviteit van MKB- bedrijven

Hoe blijft uw MKB-bedrijf een betrouwbare partij voor zakelijke relaties? Hoe bindt u als werkgever talentvolle medewerkers aan uw bedrijf? Hoe kunt u kwaliteit verhogen én kosten besparen? Voor ons staat één ding vast. Een duurzame bedrijfsvoering is nodig om voorbereid te zijn op de eisen van de toekomst.

Als MKB-bedrijf wilt u rapporteren over die onderwerpen die belangrijk (‘material’) zijn voor u en uw belangrijkste stakeholders. Deze aandacht voor ‘materialiteit’ maakt uw duurzame communicatie relevant, geloofwaardig en gebruiksvriendelijk. En het stelt uw bedrijf in staat om markten en de samenleving beter te informeren over uw duurzame strategie.

Afhankelijk van de omvang en aard van uw bedrijf heeft u de keuze tussen rapporteren volgens de ISO 26000 richtlijn of de richtlijn van het Global Reporting Initiative GRI-G4 (Core option). Waar u ook voor kiest, het gaat erom waardevolle informatie te verstrekken over de belangrijkste aan MVO gerelateerde onderwerpen, waaronder:

  • Invloed op sociale onderwerpen: o.a. medewerkers, klanten, omwonenden, leveranciers;
  • Invloed op het milieu, in de bedrijfsvoering én in de producten en diensten die u levert;
  • Governance, hoe het bedrijf zichzelf organiseert met het oog op de langere termijn.

Constantis helpt MKB-bedrijven bij de ontwikkeling van een duurzame strategie op maat. Maakt u kennis met Constantis. 

Flyer: TripppleMKB