TripppleMKB, in 7 stappen naar een duurzaam merk

Speciaal voor het MKB heeft Constantis een praktische aanpak ontwikkeld om duurzaamheid stapsgewijs in de integrale bedrijfsvoering door te voeren. MKB-bedrijven worden toekomstbestendig. Met een toekomstbestendige strategie vergroot uw bedrijf haar duurzame impact, wint u het vertrouwen van uw stakeholders en verwerft u uw ‘license to operate’.

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. U draagt hiermee ook bij aan het terugdringen van uw CO₂-uitstoot. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Voordelen
U heeft extra aandacht voor goede werkomstandigheden voor uw personeel. U onderneemt duurzaam, u bespaart energie en gaat slim om met grondstoffen.
U let bij (maatschappelijk verantwoord) inkopen van producten en diensten niet alleen op de prijs, maar ook op de effecten van de inkoop op mens en milieu.

 • U vermindert de CO₂-uitstoot.
 • U doet eerlijk zaken. U misbruikt uw macht niet door bijvoorbeeld corruptie (omkoping of afpersing).
 • U geeft eerlijke en duidelijke informatie aan klanten.
 • U bent betrokken bij de gemeenschap waarin u actief bent

Hoe pakt u het aan?
Door klein te beginnen maar meteen een goede kapstok te kiezen om uw duurzame beleid aan op te hangen. Hiervoor heeft Constantis een praktische aanpak ontwikkeld op basis van de MVO-richtlijn ISO 26000 in combinatie met de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN. Onze beproefde aanpak leidt u in 7 concrete stappen naar een duurzaam merk.

 • Stap 1: Kijken waar je staat, inventarisatie duurzame initiatieven (0-meting)
 • Stap 2: Bedrijfsdoelstellingen koppelen aan duurzaamheidsthema’s ISO 26000/SDGs
 • Stap 3: Stakeholders identificeren en betrekken
 • Stap 4: MVO-prioriteiten vaststellen; laaghangend fruit eerst
 • Stap 5: Implementeren duurzaam beleid m.b.t. klanten, hrm, milieu, inkoop, keten
 • Stap 6: Rapporteren over MVO op basis van Zelfverklaring ISO 26000 en SDGs
 • Stap 7: Evaluatie en nieuwe doelen stellen

De  MVO-richtlijn ISO 26000 biedt de kapstok en met de instrumenten van de TripppleMKB-aanpak werkt u aan de effectieve implementatie van duurzaam beleid

TripppleMKB-toolkit, de digitale werkplaats voor de verduurzaming van bedrijven
De instrumenten van de TripppleMKB-aanpak hebben wij samengebracht in de TripppleMKB-toolkit. Deze toolkit bevat tientallen tools. Zoals duurzame businessmodellen, scans, stappenplannen, werkboek, inspiratiebox, running notes voor workshops, audits voor duurzame inkoop en duurzaam hrm beleid, MVO-scorecard voor leveranciers, presentaties, templates voor duurzaamheidsrapportage en een format voor een routekaart duurzame strategie.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de stapsgewijze verduurzaming van uw strategie met de TripppleMKB- aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via mkb@constantis.nl.

Brochure: TripppleMKB

Bestellen