TripppleEnterprise

Constantis helpt ondernemingen hun strategie te verduurzamen
In veel ondernemingen wordt op het gebied van mvo al veel bereikt. Maar werkelijke winst is te behalen vanuit een integraal duurzaamheidsbeleid, zoals Constantis voorstaat. Dit doen we door alle sociale, ecologische en economische aspecten nauw op elkaar af te stemmen. Van hrm tot governance, van inkoop tot marketing, van vervoer tot productie. En wel zo dat de onderlinge samenhang de effectiviteit van de totale bedrijfsvoering versterkt.

Integrated reporting ISO 26000 of GRI-G4
Wilt u in één geïntegreerd jaar- en duurzaamheidsverslag rapporteren over uw prestaties op financieel, sociaal, economisch en milieugebied? Dan kunt u er voor kiezen om uw Jaarverslag in lijn te brengen met zowel de internationaal geaccepteerde richtlijn voor de verantwoordelijkheid van organisaties ISO 26000 als de GRI Sustainability Reporting Guidelines G4.

Deze vorm van ‘integrated reporting’ is de toekomst in verslaglegging. In één samenvattende rapportage geeft uw organisatie aan hoe u duurzaam opereert. Hoe uw strategie, governance, vooruitzichten én financiële prestaties (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange- en lange termijn.

Constantis helpt bedrijven om te komen van ‘een strategie voor duurzaamheid’ naar een ‘duurzame strategie’. Maakt u kennis met Constantis.

ISO 26000 kernthema’s

Brochure: De winst van duurzame bedrijfsvoering