TripppleBusiness, de winst van een duurzame strategie

Elk bedrijf heeft er mee te maken. Een zorgvuldige balans tussen het welzijn van haar klanten en medewerkers (people), het leefbaar houden van onze leefomgeving (planet) en een gezonde bedrijfsvoering (profit/prosperity). Met haar beproefde duurzaamheidsaanpak TripppleBusiness helpt Constantis bedrijven hun duurzame doelstellingen met betrekking tot deze drie pijlers stapsgewijs te realiseren. Zo wint uw bedrijf vertrouwen en verwerft u het mandaat om te opereren. License to operate, zoals dat heet.

Constantis kiest voor integraal beleid
In veel bedrijven worden op deelgebieden al veelbelovende resultaten behaald. Maar werkelijke winst is te behalen met een integraal duurzaamheidsbeleid, zoals Constantis voorstaat. Dit doen we door alle sociale, ecologische en economische aspecten nauw op elkaar af te stemmen. Van hrm tot governance, van inkoop tot marketing, van vervoer tot productie en van milieu tot kwaliteit. En wel zo dat de onderlinge samenhang de effectiviteit van de totale strategie versterkt.

TripppleBusiness PDCA&L-cyclus

De duurzaamheidsthema’s van de richtlijn ISO 26000  bieden het strategische kader om duurzame initiatieven integraal te definiëren, concretiseren en implementeren.

Trippple-toolkit, uw digitale werkplaats voor verduurzaming
De instrumenten van de TripppleBusiness aanpak hebben wij samengebracht in de Trippple-toolkit. Deze toolkit bevat tientallen tools. Zoals duurzame businessmodellen, scans, stappenplannen, kwartaal rapportages, werkboek, inspiratiebox, running notes voor workshops, audits voor duurzame inkoop en duurzaam hrm beleid, MVO-scorecard voor leveranciers, presentaties, templates voor duurzaamheidsrapportage, formats voor een duurzame beleidsplan en plan van aanpak.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de stapsgewijze verduurzaming van uw strategie met de TripppleBusiness  aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@constantis.nl.

Brochure: TripppleBusiness