TripppleEducation

Constantis draagt bij aan duurzaam onderwijs.

Duurzaam onderwijs
In 2050 telt de wereld negen miljard inwoners, die allemaal steeds meer grondstoffen verbruiken. Schaarste aan voedsel, water en energie dreigt. De urgentie om hiervoor een oplossing te vinden is groot. Wat dit betekent voor onderwijsinstellingen? Dat zij duurzaamheid moeten integreren in hun curricula én dat zij – net als elke andere organisatie – overgaan naar een maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering.

Scholen en universiteiten leiden de nieuwe generatie managers en beleidsmakers op. Het is van essentieel belang dat zij duurzame oplossingen leren ontwikkelen voor o.a. de hierboven genoemde uitdagingen. Een rol die scholen en universiteiten in toenemende mate erkennen.

TripppleEducation
De TripppleEducation aanpak van Constantis is gestructureerd volgens de internationaal vastgestelde MVO-richtlijn ISO 26000. Deze richtlijn is door ons verrijkt met onderwijs-specifieke elementen van het AISHE-instrument (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education). En daarmee toegesneden op de strategische uitdagingen waarvoor onderwijsinstellingen zich gesteld zien.

Het AISHE-instrument is gebaseerd op het kwaliteitsmanagement model van de European Foundation for Quality Management) (EFQM) en het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit).

TrippleEducation helpt scholen duurzaam op te leiden. Maakt u kennis met Constantis.

TrippleEducation: ISO 26000 op maat voor het onderwijs

Download de Flyer TripppleEducation