TripppleCare

Constantis toont zorginstellingen de winst van duurzame zorg
Positieve gezondheid. Eigen regie van de patiënt. Meer nadruk op preventie. De toepassing van zorgtechnologie. Transmurale zorgpaden. Personeelstekort. Ziekteverzuim. Energieverbruik. Afvalproblematiek. Oplopende kosten. Uitdagingen waarvoor zorginstellingen oplossingen moeten vinden. Nu al zien we op deelgebieden verrassende innovaties en veelbelovende resultaten. Maar werkelijke winst is te behalen vanuit een integrale duurzame strategie, zoals Constantis voorstaat.

Met TripppleCare laat Constantis zien hoe de onderlinge samenhang tussen people, planet en profit/ prosperity de effectiviteit van uw totale bedrijfsvoering versterkt.

De TripppleCare aanpak is gestructureerd volgens de internationaal vastgestelde MVO-richtlijn ISO 26000. Deze is door ons verrijkt met zorg-specifieke elementen. En daarmee toegesneden op de strategische uitdagingen waarvoor zorginstellingen zich gesteld zien.

Constantis helpt zorginstellingen zich te vernieuwen. Maakt u kennis met Constantis.

TripppleCare: ISO 26000 op maat voor de zorg


Brochure: De winst van duurzame zorg
Best practice: MVO-rapportage ISO 26000 van Philadelphia Zorg