TripppleCare, de winst van duurzame zorg

In de zorg gaat het om een zorgvuldige balans tussen het welzijn van mensen (people), een heilzame leefomgeving (planet) en gezonde bedrijfsvoering (profit). Als adviesbureau voor duurzame strategie helpt Constantis zorginstellingen hun doelstellingen met betrekking tot deze drie pijlers nog beter te realiseren.

TripppleCare kiest voor integraal beleid
Transmurale zorgpaden. Eigen regie van de patiënt. Samenwerking tussen de 1ste lijn en 2de lijn via e-zorg. Meer nadruk op preventie. Ziekteverzuim. Personeelstekort. Afval­problematiek. Energieverbruik. Oplopende kosten. Allemaal issues waarvoor de zorg oplossingen moet vinden. Nu al zien we op deelgebieden verrassende innovaties en veelbelovende resultaten. Maar werkelijke winst is te behalen vanuit een integraal duurzaamheidsbeleid, zoals Constantis voorstaat. Waarbij de onderlinge samenhang tussen people, planet en profit de effecti­viteit van de totale bedrijfsvoering versterkt.

TripppleCare-toolkit, de digitale werkplaats voor de verduurzaming van zorginstellingen
De instrumenten van de TripppleCare aanpak hebben wij samengebracht in de TripppleCare-toolkit. Deze toolkit bevat tientallen tools. Zoals duurzame businessmodellen, scans, stappenplannen, kwartaal rapportages, werkboek, inspiratiebox, running notes voor workshops voor cliënten en medewerkers, audits voor duurzame inkoop en duurzaam hrm beleid, MVO-scorecard voor leveranciers, presentaties, templates voor duurzaamheidsrapportage en een format voor een routekaart duurzame strategie.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de stapsgewijze verduurzaming van uw strategie met de TripppleCare aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@constantis.nl.

Brochure: TripppleCare