TripppleBusiness, de winst van een duurzame strategie

Uw bedrijf praktische tools bieden om zelf, begeleid door Constantis, aan de slag te gaan met de stapsgewijze, integrale verduurzaming van uw strategie. Dat is de belofte van de TripppleBusiness-aanpak. Met een toekomstbestendige strategie vergroot uw bedrijf haar duurzame impact, wint vertrouwen van haar stakeholders en verwerft haar license to operate.  Kies voor de beproefde duurzaamheidsaanpak TripppleBusiness van Constantis.

TripppleBusiness kiest voor integraal beleid
In veel bedrijven worden op deelgebieden al veelbelovende duurzame resultaten behaald. Maar werkelijke winst is te behalen met een integraal duurzaamheidsbeleid, zoals Constantis voorstaat. Dit doen we door alle sociale, ecologische en economische aspecten nauw op elkaar af te stemmen. Van hrm tot governance, van inkoop tot marketing, van vervoer tot productie en van milieu tot kwaliteit. En wel zo dat de onderlinge samenhang de effectiviteit van de totale strategie versterkt.

De TripppleBusiness-aanpak integreert de duurzame standaarden: European Sustainability Reporting Standards (ESRS), de MVO-richtlijn ISO 26000, de Sustainable Development Goals (SDGs) en GRI in één logisch duurzaam business model.

TripppleBusiness-toolkit, de digitale werkplaats voor de verduurzaming van bedrijven
De instrumenten van de TripppleBusiness aanpak hebben wij samengebracht in de TripppleBusiness-toolkit. Deze toolkit bevat tientallen tools. Zoals duurzame businessmodellen, scans, stappenplannen, kwartaal rapportages, werkboek, inspiratiebox, running notes voor workshops, audits voor duurzame inkoop en duurzaam hrm beleid, MVO-scorecard voor leveranciers, presentaties, templates voor duurzaamheidsrapportage, en een routekaart voor een duurzame strategie. Klik op de link voor de inhoud van de TripppleBusiness-toolkit.

Resultaten
Met onze integrale duurzaamheidsaanpak brengt u de verduurzaming van uw strategie in een stroomversnelling. Ga daarom aan de slag met de TripppleBusiness-aanpak en boek – stapsgewijs – de volgende concrete resultaten:

 • 0-meting uitvoeren (een inventarisatie van al ontplooide duurzame initiatieven)
 • Integrale duurzame strategie ontwikkelen met CSRD/ESRS, ISO 26000 en de SDG’s
 • Implementatiestructuur inrichten, voortgang waarborgen
 • Alle medewerkers bezielen en faciliteren met workshops
 • Stakeholders meenemen, draagvlak creëren
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen, kosten verlagen
 • HRM verduurzamen en een aantrekkelijke werkgever blijven
 • CO2 reduceren, ‘voetafdruk’ verkleinen
 • Circulariteit integreren binnen uw bedrijfsvoering
 • De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN adresseren
 • Verantwoord rapporteren met de CSRD/ESRS, Zelfverklaring ISO 26000, SDGs en GRI G4

Meer weten?
Wilt u meer weten over de stapsgewijze verduurzaming van uw strategie met de TripppleBusiness  aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@constantis.nl

Brochure TripppleBusiness