De Trippple aanpak, het praktische pad naar een duurzame strategie

DRIEDUBBELE WINST

Duurzaam ondernemen is de nieuwe norm. Dat is een must om het voortbestaan van uw organisatie en van onze planeet te waarborgen. Het moet ook omdat de overheid en de markt het eisen. Wie niet meedoet, gaat kopje onder. Gelukkig snijdt dit mes aan twee kanten. Het biedt kansen voor groei en bloei. Het geeft handvatten om succesvol te innoveren. Juist door nu een duurzame strategie te ontwikkelen.

Duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie

De Trippple aanpak maakt duurzame intenties operationeel, op korte en lange termijn:

Organisaties die verduurzamen zijn winnaars

People, Planet, Profit gaan hand in hand. Dat is de belofte van de Trippple-aanpak. Veel directeuren en managers willen aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De meeste organisaties hebben al duurzame stappen gezet. Ook omdat er steeds meer verplichtingen komen. Maar MVO moet meer zijn dan window dressing of succesjes opleveren op deelgebieden. Om duurzaamheid structureel te vervlechten met de vigerende strategie van een organisatie is een integrale benadering nodig.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt meer dan een intentie

De Trippple aanpak maakt van woorden daden. Juist door de samenhang vallen de kwartjes overal. Van HRM tot governance. Van inkoop tot marketing. Van vervoer tot productie. Organisaties die op deze manier werken gaan van een strategie voor duurzaamheid naar een duurzame strategie. Het welslagen ervan hangt niet meer van enkele personen, pionierende teams en andere toevalligheden af. Duurzaam denken en doen raakt stap voor stap verweven met het dagelijks werk in de gehele organisatie.

Drie keer beter: mens, organisatie, maatschappij

De kernthema’s komen terug in de volgende drie niveaus:

 1. Mens: de (leef)wereld van de klant, de medewerkers en hun rechten
 2. Organisatie: de vertaling naar de bedrijfsvoering waaronder bestuur,
  milieu, inkoop en vastgoed
 3. Maatschappij: de rol van het bedrijf in de (productie)keten en de
  banden met maatschappelijke partners; anders gezegd de context waarin de onderneming opereert

Medewerkers mobiliseren

De Trippple aanpak is er op gericht een interne groep medewerkers te mobiliseren die op alle toekomstgerichte beleidsplannen gaan opstellen en uitvoeren:

 • Verkoop
 • HRM
 • Interactie met de maatschappij
 • Milieu
 • Inkoop
 • Verantwoord bestuur
 • Ketenverantwoordelijkheid

Indien gewenst worden de interne medewerkers getraind via de TripppleAcademy.

Resultaten op alle niveaus

De Trippple aanpak zorgt voor:

 • Een flexibel  denk- en doe-model om de strategie toekomstbestendig te maken
 • Een verinnerlijking van die toekomstbestendige strategie op alle niveaus van de organisatie, duurzaam DNA
 • Een boost in innovatieve productontwikkeling impulsen om producten en diensten opnieuw te ontwerpen. Voor producten en diensten: circulair, reductie afval, eco-design
 • De bewijsvoering in de vorm van een MVO-rapportage, de Zelfverklaring ISO 26000 en/of GRI G4

Meetbaar

De reputatie van een bedrijf of instelling is hier in hoge mate bij gebaat. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om nieuwe medewerkers aan te trekken. Het leidt ook tot concrete en meetbare resultaten:

 • Gezonde en gelukkige medewerkers die minder vaak of lang ziek zijn onder meer door de positieve, innovatieve identiteit van de onderneming.
 • Groenfinanciering kan worden verkregen door rentekorting op basis van de bewezen duurzame strategie.
 • Kostenbesparingen op inkoop, energie, afval

Onderdelen van de Trippple aanpak zijn:

 • Beproefde structuur om duurzaamheid en MVO tastbaar en beheersbaar te maken binnen een organisatie
 • QuickScan duurzame strategie
 • Strategische workshop duurzame strategie: In één dag meer grip op uw duurzaamheidsbeleid
 • Werkboek
 • Scan duurzame inkoop: geeft inzicht waar u staat u op het gebied van duurzaam inkopen
 • Templates MVO rapportage
 • Templates voor handige instrumentjes
 • Begeleiding en ondersteuning van stuurgroep en operationele teams
 • Grafische ondersteuning in de vorm van visualisaties en beeldtaal
 • Duurzame communicatie
 • Als optie: in company training interne medewerkers door de TripppleAcademy

Internationale richtlijnen en managementsystemen waarmee de Trippple aanpak vertrouwd is:

 • ISO 26000, de internationale richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
 • Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN
 • GRI-G4, de richtlijn voor de rapportage over duurzaamheid
 • ISO 20400, de internationale richtlijn voor duurzame inkoop
 • ISO 50001, het certificeerbare energie-managementsysteem

Ervaren adviseurs, krachtige instrumenten

PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act. Een cyclus die verzekert dat het pad van droom naar werkelijkheid resultaatgericht wordt afgelegd. Gelicenseerde Trippple adviseurs en het gedegen intrumentarium ondersteunen verduurzaming met raad en daad op maat. Ze sluiten aan bij de specifieke uitdagingen van elke organisatie. Ze nemen alle medewerkers mee in het duurzame verhaal, van directiekamer tot werkvloer. Ze waarborgen dat deze investering leidt tot pure winst, vandaag en morgen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Boek nu een strategiesessie