Onze visie op een duurzame strategie

Klimaatverandering ontstaat door de ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer. Dat verstoort de delicate balans op onze planeet. Bovendien telt de wereld in 2050 naar verwachting negen miljard inwoners die allemaal steeds meer grondstoffen verbruiken. Schaarste aan voedsel, water, grondstoffen en energie dreigt. De urgentie om passende oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd te vinden is hoog. Wat dit betekent voor organisaties? Dat zij overgaan op een maatschappelijk verantwoorde strategie. Niet alleen omdat de urgentie daar is, maar juist omdat hier nieuwe kansen liggen. Met een integrale duurzame strategie wint uw organisatie vertrouwen en krijgt u het mandaat om te opereren en groeien, uw license to operate and grow.

Duurzaamheid in het DNA van uw organisatie

In veel organisaties worden op deelgebieden al veelbelovende resultaten behaald. Maar werkelijke winst is te behalen vanuit een integraal duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid tot in het DNA van uw organisatie, dat is waar Constantis voor staat. Duurzaam denken en doen raakt stap voor stap verweven met het dagelijks werk in de gehele organisatie. Dat realiseert u met onze beproefde Trippple-aanpak. Een integrale aanpak waarbij alle sociale, ecologische en economische aspecten nauw op elkaar worden afgestemd. De Trippple-aanpak maakt van woorden daden. Juist door de samenhang vallen de kwartjes overal. Van hrm tot governance, van inkoop tot marketing, van vervoer tot productie. Van samenwerking in de keten tot de bescherming van het milieu.

Drie keer beter: mens, organisatie, maatschappij

Met de duurzaamheidsstandaarden European Sustainability Reporting Directive (ESRS), ISO 26000, de Sustainable Development Goals en GRI als referentiekaders, maakt de Trippple-aanpak duurzame intenties operationeel. Op korte en lange termijn. De Trippple-aanpak kijkt vanuit drie niveaus naar duurzaamheid:

  1. Mens: de (leef)wereld van de klant/patiënt/cliënt en de medewerkers
  2. Organisatie: de vertaling naar de bedrijfsvoering waaronder bestuur, milieu, inkoop en vastgoed
  3. Maatschappij: de rol van uw bedrijf in de (productie)keten en uw relaties met maatschappelijke partners (de context waarin uw bedrijf opereert.

Organisaties die verduurzamen zijn winnaars

De drie P’s van People, Planet en Prosperity gaan hand in hand. Dat is de belofte van de Trippple-aanpak aanpak. TripppleBusiness is onze aanpak voor bedrijven. TripppleCare is de aanpak toegespitst op zorginstellingen (cure en care).

Lees meer over onze visie in onze gratis e-boeken 3xBetereStrategie en 3xBetereZorg.

De Trippple-aanpak: van een strategie voor duurzaamheid naar een duurzame strategie