CSRD / ESRS; van ‘shall’ naar ‘may’

Op 31 juli 2023 is de ‘final’ versie van de European Sustainability Reporting Standards gepubliceerd (C(2023) 5303 final). De algehele structuur van deze definitieve versie is niet veranderd ten opzichte van de ‘draft’ versies van november 2022. In vervolg op een ronde van openbare feedback heeft de Europese Commissie (gelukkig) wel een aantal wijzigingen doorgevoerd in vergelijk met de vorige versie. Het betreft een aantal wijzigingen waarmee de rapportagelast wordt verminderd en het wat eenvoudiger wordt om de standaarden toe te passen.
Een belangrijke aanpassing is dat voor onderwerpen die niet relevant (material) voor de onderneming zijn, de verplichting vervalt  om hierover te rapporteren. In jargon: van het moeten rapporteren over bepaalde onderwerpen (shall) naar vrijwillig rapporteren over bepaalde onderwerpen (may).

Van ’shall’ naar ‘may’
De CSRD en de ESRS-openbaarmakingsvereisten zoals opgenomen in de ‘draft’ versie van November 2022 hadden een verplichtend karakter. Ondernemingen moesten verplicht (shall) rapporteren over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van Environment (milieu), Social (sociale aspecten) en Governance (bestuur). Een substantieel deel van de openbaarmakingen (disclosures) zijn in de definitieve versie van juli 2023 niet-verplichtend geworden. Je rapporteert dus alleen over onderwerpen die je als relevant voor jouw onderneming hebt bestempeld.
De gemaakte keuzes ten aanzien van de rapportage over de voor de onderneming relevante duurzaamheidsonderwerpen dien je uiteraard wel goed te onderbouwen in de materialiteitsanalyse. Daarin leg je ook uit over welke onderwerpen je niet rapporteert en je onderbouwt ook waarom deze onderwerpen niet materieel zijn. Daarmee sluiten de ESRS-standaarden veel beter aan op de praktijk. Immers, je hoeft bij irrelevante onderwerpen niet steeds aan te geven dat die voor jouw onderneming niet relevant zijn. Je gaat aan de slag met die onderwerpen), waarmee je jouw positieve impact op de planeet kunt versterken.

ESRS voor rapportage en ISO 26000 als handelingskader
De ESRS-standaarden komen door deze wijziging beter in lijn met de internationaal vastgestelde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor organisaties ISO 26000. Want in die – niet certificeerbare – richtlijn rapporteer je ook uitsluitend over die aspecten die relevant zijn voor de organisatie. En als bepaalde aspecten niet relevant zijn dan meld je dat (rapporteer of leg uit).
Met de doorgevoerde aanpassing van de ESRS-standaarden, komt de toepassing van de verplichte rapportagestandaard dus meer in lijn met de (niet verplichtende) MVO-richtlijn ISO 26000.
De ESRS-standaarden bieden de nieuwe rapportage systematiek voor duurzaamheid. De op de ISO 26000 richtlijn gebaseerde businessmodellen van TripppleBusiness en TripppleCare van Constantis bieden de implementatie systematiek voor duurzaamheid (de weg ernaar toe).
Anders gezegd, een ideale combinatie: de Trippple-aanpak als handelingskader voor verduurzaming en de ESRS-standaarden voor de jaarlijkse rapportage over duurzaamheid.

Meer weten over de weg naar en rapportage over duurzaamheid?
Wilt u meer weten over de weg naar en de rapportage over duurzaamheid? Neem dan een licentie op de TripppleBusiness-toolkit of de TripppleCare-toolkit van Constantis, digitale werkplaatsen voor de verduurzaming van de organisatiestrategie. De toolkits bevatten tientallen praktische tools, waaronder templates voor MVO-rapportages, een routekaart naar een duurzame strategie, MVO-werkboek en workshops voor medewerkers en een format voor een stakeholdersessie. Daarnaast bevatten de toolkits werksessies voor duurzaam inkopen en duurzaam hrm-beleid, een MVO-scorecard voor ketenpartners, duurzame business modellen en nog veel meer.

Meer weten?
Neem contact met ons op via:
info@constantis.nl

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *