Constantis richt de schijnwerper op … slim rapporteren over duurzaamheid

DRIE DUURZAME RICHTLIJNEN IN ÉÉN MVO-RAPPORT

U onderneemt maatschappelijk verantwoord en u wilt daar transparant over rapporteren? Dat kan door drie mondiaal vastgestelde richtlijnen voor duurzaamheid in één integraal strategisch kader samen te brengen. Lees hoe u de MVO-richtlijn ISO 26000, de Sustainable Development Goals van de VN en de Global Reporting Initiative (GRI) op een slimme manier met elkaar verbindt in één duurzaamheidsrapport.

Door Lex Eschauzier

U heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Daar wilt u de wereld op transparante wijze verslag van doen. Dit kan middels een aparte MVO rapportage of met een geïntegreerd jaarverslag. Wat zijn de mogelijkheden en hoe rapporteert u slim? Constantis doet het uit de doeken.

De Zelfverklaring ISO 26000: een separaat duurzaamheidsverslag
Een separaat rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is volledig op duurzaamheid gericht. U publiceert dit als een apart verslag, los van uw reguliere jaarverslag. Een mooi instrument voor duurzaamheidsverslaglegging is de Zelfverklaring ISO 26000. De MVO-richtlijn ISO 26000 heeft het karakter van een richtlijn en is niet bedoeld voor certificatie. Als organisatie volgt u ISO 26000 vanuit uw intrinsieke zelfmotivatie. U doet zelfonderzoek naar het duurzame gehalte van uw beleid en doet hier verslag van in rapportvorm. Op deze manier maakt u kenbaar dat de richtlijn ISO 26000 voor u een leidraad en permanente inspiratiebron is. En licht u de door u gemaakte keuzes toe ten aanzien van vier rapportagegebieden:

  1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO
  2. Identificeren en betrekken van uw stakeholders
  3. De zeven MVO-kernthema’s en de daaronder ressorterende 37 MVO-onderwerpen
  4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen uw organisatie.

Een Zelfverklaring ISO 26000 is toepasbaar op iedere organisatie, ongeacht of het een private onderneming of een maatschappelijke organisatie is en ongeacht de sector waarin u actief bent. Certificeren voor de richtlijn ISO 26000 is niet mogelijk maar u kunt uw MVO-verslag wel laten verifiëren door een certificerende instelling of uw accountant.

Geïntegreerd Jaarverslag
Een geïntegreerd jaarverslag is uw jaarverslag én MVO-verslag gecombineerd in één integraal document. U laat zien dat MVO integraal onderdeel is van uw bedrijfsvoering, volledig verankerd in de processen van uw organisatie. Constantis heeft hiervoor een template ontwikkeld, met als kenmerken:

  • De opzet van uw reguliere jaarverslag blijft intact;
  • De thema’s en componenten van de Zelfverklaring ISO 26000 worden op organische wijze in uw jaarverslag verwerkt;
  • De Sustainable Development Goals (SDG’s) en de GRI G4 referentietabel worden op een slimme manier in uw jaarverslag geadresseerd.

Slimme combinaties voor meer geloofwaardigheid
Of u nu kiest voor een apart MVO-verslag of voor een geïntegreerd jaarverslag; door uw rapport te verrijken met de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties én de Global Reporting Initiative (GRI) vergroot u uw geloofwaardigheid.

Hands Holding Globe Glass In Green Forest – Environment Concept

Sustainable Development Goals (SDG’s)
De Sustainable Development Goals (of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn in principe duurzame doelen voor landen, maar ook steeds meer organisaties omarmen de SDG’s. Een greep uit de 17 doelen: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, betaalbare en duurzame energie, verantwoorde consumptie en productie. Bij de bespreking van de ISO 26000 kernthema’s verwijst u naar de corresponderende SDG en combineert dat met een handige bijlage waarin u alle SDG’s opneemt.

Global Reporting Initiative (GRI)
De Global Reporting Initiative (GRI) is een richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging. GRI kent twee smaken: Core (kernachtig) en Comprehensive (uitgebreid). Bij de Core optie volstaat u met een Referentietabel. Bij de ‘Comprehensive’ versie moet u aan meer criteria voldoen. De Core-optie van de GRI kunt u mooi combineren met de Zelfverklaring ISO 26000 of met een geïntegreerd jaarverslag. De GRI Referentietabel neemt u op als bijlage in uw Zelfverklaring ISO 26000 of in uw geïntegreerd jaarverslag.

Slim rapporteren over duurzaamheid is drie keer beter
Ongeacht of u nu kiest voor een apart MVO-verslag of voor geïntegreerde verslaglegging, slim rapporteren over duurzaamheid is drie keer beter:

  1. Vertrouwd: u voorziet uw stakeholders van de traditionele jaarlijkse rapportage, sociaal en financieel;
  2. Geloofwaardig: u voldoet aan ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  3. Uniform en transparant: u voldoet, naast ISO 26000, tevens aan de SDG’s van de VN en de richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging GRI G4

Meer weten over slim rapporteren
Wilt u meer weten over slim rapporteren over duurzaamheid? Neem dan een licentie op de TripppleBusiness-toolkit of de TripppleCare-toolkit van Constantis, digitale werkplaatsen voor de verduurzaming van uw strategie. De toolkits bevatten tientallen praktische tools, waaronder templates voor MVO-rapportages, een routekaart naar een duurzame strategie, MVO-werkboek en workshops voor medewerkers en een format voor een stakeholdersessie. Daarnaast bevatten de toolkits werksessies voor duurzaam inkopen en duurzaam hrm-beleid, een MVO-scorecard voor ketenpartners, duurzame business modellen en nog veel meer. Bij de licenties zijn een heldere handleiding en (online) trainingssessie inbegrepen.

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *