Constantis richt de schijnwerper op Ruwbouw Groep

WINST MAKEN MET CO2

Door Lex Eschauzier

Zelfs met CO2 valt geld te verdienen. Ruwbouw Groep ontwikkelde een baksteen die CO2 opslaat. Een bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect.

Ruwbouw Groep produceert de vernieuwende baksteen met CO2, zand en staalslakken uit de metaalindustrie. De naam van dit innovatieve product is ‘compensatiesteen’ of ‘carbstone’. Het bouwbedrijf paste de stenen al toe bij de constructie van appartementen in Amsterdam. Ruwbouw Groep won hiermee de Veluwse Innovatieprijs 2017, een onderscheiding voor de meest duurzame technologische ontwikkeling.

CO2, koolstofdioxide, komt van nature voor in de atmosfeer. De hoeveelheid gas in onze dampkring is gevaarlijk groot geworden. Oorzaak is de grootscheepse verbranding van kolen, olie en gas vanaf het begin van de industriële revolutie. Het CO2 overschot is onder meer verantwoordelijk voor het beruchte broeikaseffect. Overheden gaan steeds meer eisen stellen aan de uitstoot van koolstofdioxide.

In de Europese Unie geldt een beprijzingssysteem. Vervuilers betalen voor hun CO2 ‘footprint’. Naar verluidt voert China binnenkort ook zo’n systeem in. Eerst in de energiesector, daarna ook in andere sectoren in de industrie. Ook Mexico, Chili, Colombia, Peru en Canada en de Amerikaanse staten Washington en California overwegen het. Dit soort ontwikkelingen zorgen ook voor een andere houding bij investeerders, zoals pensioenfondsen. Bij het beleggen in bedrijven wegen ze mee wat ondernemingen doen aan duurzaamheid.

Veel directeuren en managers willen aan de slag met circulair ondernemen. De meeste organisaties doen in elk geval iets. Ook omdat er steeds meer verplichtingen komen. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen te vervlechten met de vigerende strategie van een organisatie is een integrale aanpak nodig. Innovatie en duurzaamheid gaan dan hand in hand. Ruwbouw Groep geeft het goede voorbeeld.

De compensatiestenen van Ruwbouwgroep veroorzaken geen CO2. Ze ruimen het juist op door een ongevaarlijke opslagplaats van CO2 te vormen. Bij de productie van de slimme stenen komt bovendien minder CO2 vrij. De stenen van een gemiddelde woning kunnen zo’n 5000 kubieke meter koolstofdioxide bevatten. De woning fungeert op die manier dus als permanente bergplaats van het schadelijke broeikasgas. Ook bij de sloop komt het niet meer vrij. Het resultaat is vergelijkbaar met het neutraliserende effect van 1 hectare regenwoud.

De Nationale Klimaattop heeft bepaald dat jaarlijks 1,35 megaton CO2 bespaard moet worden bovenop de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs. Indien alle woningen vanaf nu met de compensatiesteen zouden worden gebouwd, zou dit een bijdrage van 20 procent aan het doel betekenen, becijferde Ruwbouw Groep. Als alle nieuwe vloeren ook met dit materiaal zouden worden gemaakt, zelfs 40 procent. Er is uiteraard nog een lange weg te gaan voordat het zover is. Van verdere certificatie tot transitie van het productieproces van alle stenen en vloeren in de bouw.

De Trippple aanpak van Constantis maakt van woorden daden. Juist door de samenhang vallen de kwartjes overal. Van HRM tot governance. Van inkoop tot marketing. Van vervoer tot innovatie. Organisaties die op deze manier werken gaan van een strategie voor duurzaamheid naar een duurzame strategie.

Carbstones zijn voorlopig alleen beschikbaar voor niet-dragende wanden. De verwachting is dat andere constructieve toepassingen vanaf 1e helft 2018 mogelijk zijn. De nieuwe steen heeft dezelfde eigenschappen als gewone stenen en is niet duurder. Wel heeft het product vanzelfsprekend een zeer hoge BREEAM score. Deze index geeft de duurzaamheid van bouwmaterialen aan. Ruwbouw Groep mikt op opdrachtgevers die BREEAM punten willen scoren en zich op die manier kunnen onderscheiden met duurzaamheid.

Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *