Constantis richt de schijnwerper op … elkaar scherp houden

VERDUURZAMEN MET IMPACT DOET U DOOR SAMENWERKING IN DE KETEN

Verduurzaming van de bedrijfsvoering is effectiever én heeft meer impact als u nauw samenwerkt met uw stakeholders in de waardeketen. Betrek daarom uw samenwerkingspartners bij uw eigen duurzame eigen ambities en krijg ook hen in beweging.

Voor bedrijven en instellingen betekent een duurzame strategie een meerjarenbeleid dat toekomstbestendig is. Daarmee bedoelen we een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering die is geworteld in de samenleving. Daarmee bent u een verantwoordelijke samenwerkingspartner in de waardeketen. Bedrijven en instellingen zoeken samenwerking met dié stakeholders die ook begrijpen hoe belangrijk duurzaamheid is. En houden elkaar scherp en bevragen elkaar over hun duurzame – maatschappelijk verantwoorde – kaliber. Want samen maakt u het verschil.

Effectieve richtlijnen voor duurzaam beleid                                                                         Duurzame samenwerking in de waardeketen (tussen toeleveranciers, klanten, business partners) leidt tot een multipliereffect waarvan de gehele keten profiteert. Effectieve richtlijnen voor duurzame inkoop, circulaire economie, milieumanagement en duurzame strategie bieden houvast om die samenwerking gestalte te geven.

De uitgangspunten van de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen ISO 20400 helpen de beleidsinitiatieven in de supply chain en de end of life fase (dus upstream én downstream) te kaderen.

As we speak zijn internationale werkgroepen druk bezig een ISO-richtlijn vast te stellen voor circulaire economie. We hebben het over definities, scope, implementatie strategieën en ook het meten van circulariteit. Een interessante zoektocht om circulariteit tastbaar én meetbaar te maken.

De internationaal vastgestelde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties ISO 26000 tenslotte, biedt u het overall duurzame strategisch kader voor de stapsgewijze verduurzaming van uw strategie.

Stuk voor stuk effectieve instrumenten om uw duurzame strategie stapsgewijs vorm en inhoud te geven én met uw samenwerkingspartners in de waardeketen het verschil te maken.

MVO-Scorecard                                                                                                                                                   De MVO-Scorecard is een handig hulpmiddel om u samen met uw partners duurzaam in beweging te krijgen. Het doel? Elkaar inspireren én aanspreken om de juiste stappen te zetten. Wat het oplevert? Een greep uit de maatschappelijke winst:

  • Binnen de waardeketen nadenken over duurzame business modellen waarbij u bijvoorbeeld afrekent op basis van gebruik in plaats van bezit. Want u wilt geen lampen, maar licht.
  • Afval reduceren (of liefst elimineren) door samen stevig in te zetten op (meer) circulair ontwerpen en produceren.
  • Samen stapsgewijs milieumaatregelen doorvoeren. De menselijke impact op de aarde begrenzen, gelet op CO2-uitstoot, watergebruik, afval, gebruik van grondstoffen en bescherming van de biodiversiteit.
  • Een inclusieve samenleving waarin ieder naar zijn of haar kunnen zo goed mogelijk participeert.

Maak de keten rond
De MVO-scorecard is één van de tools uit de gereedschapskist van de Trippple-aanpak. De Trippple aanpak van Constantis is een praktische en beproefde routekaart naar een duurzame strategie. De aanpak bestaat uit een beproefd instrumentarium, advies op maat en desgewenst scholing van medewerkers. Hiermee ontwikkelt u binnen uw organisatie een duurzame strategie en zet u deze om in klinkende resultaten. Leidraad en permanente inspiratiebron zijn  ISO 26000 en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met de Trippple aanpak maakt u samen met uw stakeholders uw gehele waardeketen rond. Omdat duurzaamheid eigenlijk is dat alles een cirkeltje is.

In de Trippple toolkits heeft Constantis haar uitgebreide en beproefde instrumentarium verzameld, waarmee u zélf (waar gewenst begeleid door Constantis) een duurzame strategie in uw organisatie kunt implementeren.

Alles over de Trippple-toolkit

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *