Constantis richt de schijnwerper op…. Sustainable Development Goals

VERENIGDE NATIES WIJZEN DE WEG

Door Lex Eschauzier

Natuurlijk ontwikkelt uw organisatie een duurzame strategie. De zeventien Sustainable Development Goals van de VN zijn daarbij een leidraad en permanente inspiratiebron.

De Verenigde Naties stelden eind 2015 zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) vast. Duurzame ontwikkelingsdoelen die ‘van de wereld een betere plek maken in 2030’. Zoals schoon drinkwater en het beëindigen van extreme armoede. Er zijn ook doelen op het gebied van onderwijs, gezondheid, duurzame energie, minder ongelijkheid, het aanpakken van klimaatverandering, enzovoorts.

Winst boeken
De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de wereldagenda voor de komende vijftien jaar. Ze weerspiegelen onze grote vraagstukken en de urgentie om oplossingen te vinden. Bedrijven en instellingen die de richtlijn ISO 26000 volgen, dragen tegelijkertijd ook een doorslag gevende steen bij aan de SDG’s.

De Sustainable Development Goals van de VN geven ook voor uw organisatie de richting aan bij het ontwikkelen van een duurzame strategie. Veel bedrijven en instellingen zetten al concrete stappen in de goede richting. Bijvoorbeeld waar het gaat om duurzaam personeelsbeleid, professioneel bestuur, eerlijk zakendoen, circulair produceren, milieuvervuiling tegengaan door afvalmanagement en doordachter gebruik van water en energie.

Groen investeren
Aangespoord door de SDG’s bepleiten VNO-NCW en MKB-Nederland dat Nederland een volledige omslag maakt naar een duurzame economie. Bijvoorbeeld middels de opzet van een Groen Investeringsfonds. ‘De komende vijf tot tien jaar’, aldus VNO-NCW, ‘moet het fonds met honderd miljoen euro worden gevuld door institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen. Daarmee kunnen investeringen in ambitieuze projecten voor deze energietransitie werkelijk tot stand komen’.

VNO-NCW: ‘De Klimaatafspraken in Parijs benadrukken de noodzaak van een snelle omslag. De opgave om in de komende decennia een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening te realiseren vereist enorme investeringen in alle sectoren van de economie. Het gaat hier onder meer om investeringen in duurzame energiebronnen, in de gebouwde omgeving, in de industrie en in mobiliteit en vervoer.’

Nieuwe lat voor Nederland
De werkgeversorganisatie lanceerde onlangs NL Next Level. ‘Deze campagne is onderdeel van een brede investeringsagenda die ervoor moet zorgen dat Nederland tot de economische wereldtop blijft horen. De kern van dit nieuwe perspectief voor Nederland is dat we voor een groot aantal transities staan. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie. Het tijdperk van de analoge informatie gaat over naar digitalisering. Regionale oriëntatie maakt plaats voor mondialisering. De ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie. Steden krijgen andere functies, maar mogen niet verloederen. Et cetera.’

Meer informatie over SDG’s en hun relatie met ISO 26000
Zoals gezegd, kiezen voor de wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor duurzame ontwikkeling ISO 26000, betekent als organisatie tegelijkertijd ook invulling geven aan de SGD’s van de VN. Een geruststellende gedachte wellicht.
Op een speciale webpagina van Constantis staan alle Sustainable Development Goals op een rijtje en de daaraan gerelateerde ISO 26000 thema’s. Overzicht Sustainable Development Goals en relatie met ISO 26000

Start met een strategiesessie
Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent dubbele winst. De wereld redden én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie.

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *