Constantis richt de schijnwerper op geïntegreerd rapporteren

ALLE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

Maatschappelijk verantwoording nemen. Daarover moet uw organisatie rapporteren. Dat kan in een apart jaarverslag. Nog overtuigender is een geïntegreerde rapportage.

Door Lex Eschauzier

U doet uw best om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daar wilt u de wereld verslag van doen. Dit kan middels een aparte MVO rapportage of met een geïntegreerd jaarverslag. Constantis kan u hierover adviseren en ondersteunen bij het opstellen van de rapportage.

De Zelfverklaring ISO 26000: een apart MVO jaarverslag
Een apart rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is volledig op duurzaamheid gericht. U publiceert dit los van het reguliere jaarverslag. Bijvoorbeeld door jaarlijks een Zelfverklaring ISO 26000 uit te brengen.

Op deze manier maakt u kenbaar dat deze internationale MVO richtlijn voor u een leidraad en permanente inspiratiebron is. U zet gedetailleerd en overtuigend uiteen hoe dit handen en voeten krijgt en tot welke prestaties dit leidt: economisch, sociaal en op milieugebied.

Kies voor een verslag in rapportvorm, adviseert Constantis. U kunt ook volstaan met een tabel met veertig vragen en antwoorden. Een Zelfverklaring is bruikbaar voor iedere organisatie, ongeacht omvang, branche of locatie. Organisaties als Lloyds kunnen een onafhankelijke verificatie verzorgen.

GRI: Uniform en transparant rapporteren
Naast de Zelfverklaring ISO 26000 is er een aparte richtlijn voor rapportage, GRI. Dit staat voor Global Reporting Initiative. GRI kent twee smaken, Core en Comprehensive. Bij Core volstaat u met een Referentietabel. Core kunt u mooi combineren met de Zelfverklaring ISO 26000 of met een geïntegreerd jaarverslag. Bij Comprehensive moet u aan meer criteria voldoen.

Geïntegreerd jaarverslag: drie keer beter
Een geïntegreerd jaarverslag laat zien dat MVO integraal onderdeel is van uw bedrijfsvoering, volledig verankerd in alle processen van uw organisatie.

Constantis heeft hiervoor een template ontwikkeld, met als kenmerken:

  • De opzet van uw reguliere jaarverslag blijft intact.
  • De componenten van de Zelfverklaring ISO 26000 zijn intelligent in uw geïntegreerde verslag verwerkt.
  • De GRI G4 referentietabel is een bijlage van uw geïntegreerd jaarverslag.

Met een geïntegreerd jaarverslag rapporteert u dus drie keer beter:
1. Vertrouwd: u voorziet uw stakeholders van de traditionele jaarlijkse rapportage, sociaal en financieel.
2. Geloofwaardig: u voldoet aan ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
3. Uniform en transparant: u voldoet, naast ISO 26000, tevens aan de richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging GRI G4.

Aan u de keus: apart of geïntegreerd rapporteren
Constantis helpt u om een slimme combinatie te maken. U kunt kiezen uit:

  • MVO rapportage Zelfverklaring ISO 26000, eventueel aangevuld met de GRI Core Referentietabel.
  • Geïntegreerd jaarverslag: MVO verslag op basis van Zelfverklaring ISO 26000, gecombineerd met het reguliere jaarverslag, eventueel aangevuld met de GRI Core Referentietabel.

Start met een strategiesessie
Wat wordt het? Een apart of een geïntegreerd jaarverslag? En hoe pakt u dit het beste aan? Voer een gratis telefonisch adviesgesprek met een Constantis adviseur. Boek nu een strategiesessie.

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *