Constantis richt de schijnwerper op: duurzame communicatie

COMMUNICEREN MET OERKRACHT

Door Lex Eschauzier

Er bestaat een krachtenveld dat alle mensen in hun kern met elkaar verbindt. Hieruit kan duurzame communicatie ontstaan die letterlijk oerkrachtig is.

U bevindt zich als leerling duiker onder water met een duikinstructeur en wilt duidelijk maken dat alles OK is. U steekt uw duim op. Dat voelt misschien ‘natuurlijk’. De instructeur zal echter interpreteren dat u terug naar de oppervlakte wilt. Duiktaal is gebarentaal:

‘Alles OK’                                 ‘Ik wil naar boven’

Om te weten wat de ander bedoelt moet er een gemeenschappelijke taal zijn, een communicatiematrix. In ons dagelijks leven en werken is het kennen hiervan niet altijd toereikend.

Van statische naar dynamische communicatie
Onvoldoende rekening houden met het referentiekader van de ander leidt tot ‘statische communicatie’. Wat en hoe iemand iets zegt, spiegelen we uitsluitend aan onze eigen ervaringen. Om een stap verder te komen en ‘dynamische communicatie’ te laten ontstaan, moeten we onszelf verplaatsen in een gesprekspartner. Met deze intentie krijgen we een idee ‘waar de ander vandaan komt’ in zijn of haar manier van communiceren. Zo creëren we affiniteit, in ieder geval binnen het gesprek dat we voeren.

Duurzame communicatie: afstemmen op de kern

Mensen hebben één ding gemeen. Onderliggend aan het verstand en de emotie hebben we allen een kernidentiteit. Dit innerlijk centrum is onze oerkern. Fysiek bevindt dit centrum zich onder in de buik. Het is ontstaan uit de eerste cellen die uiteindelijk uitgroeien tot een mens.

Door onszelf de vraag te stellen hoe, wat en wie we in essentie zijn, komen we dichter bij onze oerkern. Binnen en buiten onze dagelijkse bezigheden kunnen we zoeken naar spiritualiteit en bezinning. We ontdekken dat we hiermee in contact staan met een universeel energieveld. Dit energieveld verbindt in feite alle mensen. Met elkaar en met de natuur om ons heen. Een toenadering van de mens met ‘de bron’, zoals we dit energieveld noemen, vormt de basis tot het voeren van duurzame communicatie. Vanuit onze kern, in connectie met de ander, met oerkracht. Het resultaat is daadwerkelijk begrip en een onverwoestbaar fundament voor samenwerking.

Mijn mini e-book ‘3xBeter Begrip’ beschrijft deze theorie kort en krachtig. Het kan dienen als eerste stap op weg naar het creëren van duurzame communicatie, voor uzelf en in uw organisatie.

Gratis download ‘3xBeter Begrip’

Start met een strategiesessie
Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent profijt voor iedereen. De wereld redden én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie.

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *