Constantis richt de schijnwerper op: duurzaam HRM (2)

UIT ALLE KANONNEN SCHIETEN

Iedereen draagt een steen bij. Dan profiteert ook iedereen. De kerngedachte achter duurzaam HRM. Hieronder het laatste deel van de tweedelige mini-serie over toekomstvast personeelsbeleid.

door Lex Eschauzier

Bruikbare handvatten voor Duurzaam Human Resources Management (HRM) biedt het ‘ROC-model’ van Peggy de Prins: ’12 sleutels voor duurzaam HRM’. De afkorting ROC staat voor Respect, Omgevingsbewustzijn en Continuïteit. Deze drie kernwaarden heeft De Prins verder uitgewerkt in 12 ‘sleutels’. Drie weken geleden kwamen de eerste vier sleutels voorbij. Hieronder gaan we in vogelvlucht langs sleutels 5 tot en met 12, over Omgevingsbewustzijn en Continuïteit. Te lezen als een checklist. Staan in uw organisatie alle seinen op groen voor duurzaam HRM?

Omgevingsbewustzijn: ruimte voor iedereen

Sleutel 5: Maatwerk binnen collectieve deals
Duurzaam HRM biedt naast collectieve arbeidsdeals ruimte voor individuele werkafspraken. De uitdaging is om hier een balans in te vinden.

Sleutel 6: Duurzame netwerken
Een sterk sociaal kapitaal is gebaat bij verbinding. Dat betekent aansturen op kennisdeling, ook door te investeren in externe netwerken. Hiermee kijkt een organisatie over de eigen grenzen. Er zijn legio kansen voor samenwerking en netwerkuitbreiding.

Sleutel 7: Inclusie
Er moet aandacht zijn voor alle medewerkers. Hoewel vaak onbewust, gaat doorgaans veel aandacht uit naar zogenaamde ‘elitemedewerkers’. Zij die hoogopgeleid en gespecialiseerd zijn en als toekomstige leiders worden getipt.

Sleutel 8: Eenheid in diversiteit
Diversiteit is een bron van rijkdom. Dit betekent een gezonde balans van mensen qua leeftijd, culturele achtergronden en sekse. Is er ook ruimte voor medewerkers met een handicap?

Continuïteit: meebewegen met markt en maatschappij

Sleutel 9: Belangen in balans
Elke vorm van duurzaam beleid streeft naar het optimum van de belangen van alle betrokkenen: werknemers, organisatie, maatschappij. Onze samenleving verandert continu. Daar hoort een op innovatie gerichte organisatiecultuur bij. Een overdosis procedures is dan hinderlijk.

Sleutel 10: Co-creatief veranderen
Medewerkers moeten voldoende kans krijgen om met oplossingen te komen. Beslissingsbevoegdheid hoort thuis op het niveau waar die beslissingen impact  hebben. Dit bevordert co-creatie, waarbij mensen kennis delen en samen initiatieven ontwikkelen.

Sleutel 11: Duurzame inzetbaarheid
We moeten met zijn allen langer doorwerken. Een duurzaam loopbaanbeleid houdt fris. Ook voor de oudere werknemers is er voldoende uitdaging.

Sleutel 12: Een gebalanceerd verloop
Een evenwichtige instroom en doorstroom van medewerkers is van levensbelang voor de organisatie. Belangrijk instrument is een duurzaam beloningsbeleid.

Start met een strategiesessie
Zijn bij u alle voorwaarden aanwezig voor een succesvol en toekomstvast personeelsbeleid? Een goed gesprek met expert Lex Eschauzier is een ideaal vertrekpunt voor duurzaam HRM. Boek nu een strategiesessie.

 

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *