Constantis richt de schijnwerper op…. de lange termijn

Door Lex Eschauzier

In jaarverslagen gaan grote Nederlandse ondernemingen prat op klimaatimpact. Dat zijn vooral PR teksten, constateert de Groningse universiteit. Een gemiste kans.
Prof. dr. Dick de Waard van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht 199 grote bedrijven. ‘Hun klimaatrapportages’, constateerde de hoogleraar Auditing, ‘bevatten algemene toelichtingen op het gebied van corporate governance, verslaggevingscriteria en strategie en beleid. Meestal ontbreken concrete cijfers over CO2 uitstoot.’

Kansen pakken, doelen halen
Het Planbureau voor de Leefomgeving gaf opdracht tot het onderzoek. Professor De Waard hield de jaarverslagen uit 2016 en 2017 tegen het licht. Slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2 uitstoot, over de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering en over hun toekomstverwachtingen om die impact te beperken.
Een Europese richtlijn verplicht ‘organisaties van openbaar belang’ in hun jaarverslag relevante en concrete informatie op te nemen over duurzaamheid. Deze ‘EU Transparantierichtlijn 2014-95’, twee jaar geleden ingevoerd, heeft nog weinig effect. ‘Een gemiste kans’, vindt De Waard. ‘We staan te juichen bij het bereiken van klimaatafspraken in Parijs of de presentatie van ons eigen Nederlandse klimaatakkoord. Maar om te bepalen of we die doelen halen zijn harde cijfers nodig. Deze ontbreken nu grotendeels in het bedrijfsleven.’

Ondernemen met impact
Een duurzame strategie volgen betekent verantwoordelijkheid nemen voor de lange termijn. Niet alleen een zaak van burgers en overheid. Ondernemingen hebben er grote invloed op. Uitdagingen genoeg. Energietransitie, afscheid nemen van de lineaire economie, omarmen van de circulaire economie. Dit vergt visie, moed, actie en maatschappelijke betrokkenheid in de regio’s waar de onderneming actief is.

De Waard beveelt aan topbestuurders te belonen afhankelijk van klimaatprestaties. Een behartenswaardig advies. CEO’s zijn immers gevoelig voor financiële prikkels, zoals bonussen. Leiders van grote bedrijven kunnen goed worden afgerekend op het rekening houden met de lange termijn. Slechts zakendoen op basis van aandeelhouderswaarde is niet meer van deze tijd.

Woorden worden daden
Bij veel bedrijven ontbreekt het aan een Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA), blijkt uit het onderzoek van professor De Waard. Een dergelijke methodiek is noodzakelijk om resultaten te boeken als het gaat om duurzaamheid en om hierover concrete en kloppende cijfers te kunnen presenteren.

PDCA is de rode draad van de Trippple aanpak van Constantis. Een beproefde werkwijze om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen tastbaar en beheersbaar te maken. Constantis ondersteunt organisaties bij het geïntegreerd rapporteren; dit is een jaarverslag én duurzaamheidsverslag in één. Het jaarverslag wordt verrijkt zowel met componenten van de internationaal vastgestelde MVO richtlijn ISO 26000 (de Zelfverklaring ISO 26000) én de kernachtige optie van de GRI-G4 richtlijn, een internationale standaard voor ‘Sustainable Reporting Guidelines’.

Op die manier kan een organisaties niet alleen nieuw élan aan de dag leggen en fraaie cijfers presenteren maar ook daadwerkelijk bijdragen aan het terugdringen van het klimaatprobleem. De investering leidt ook tot meer winst voor de onderneming zelf. Op de lange termijn én op de korte termijn.

Start met een strategiesessie
Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent profijt voor iedereen. De planeet sparen én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken met behulp van de beproefde Trippple-aanpak van Constantis? Boek nu een strategiesessie.

Een bericht ontvangen als er een nieuwe blog van Lex Eschauzier gepubliceerd wordt?
Geef je hier op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *