Constantis opereert in deskundig netwerk

Mede dankzij de brede expertise van al onze partners is Constantis bij uitstek de partij om ondernemingen te helpen bij de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen.

  • Constantis is partner van MVO Nederland, de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Constantis is lid van de Normcommissies voor MVO (ISO 26000) en Duurzaam inkopen (ISO 20400) van het Nederlands Normalisatie-instituut NEN.
  • Het Groene Brein. Platform van 115 wetenschappers voor een duurzame economie.
  • Hobéon. Adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en kennisinstellingen.
  • Constantis werkt samen met Planetree Nederland. Planetree is een concept voor mensgerichte gezondheidszorgzorg.
  • Stichting Stimular.  Ontwikkelt praktische online instrumenten zoals de Milieubarometer, die milieukosten en milieuprestaties van organisaties zichtbaar maakt.
  • Viatore. Adviespraktijk die zich richt op transitie naar duurzame maatschappelijke systemen.
  • Sowmedia. Duurzaam internetbureau.

 
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org